Gå til innhold
Annonse
CEO Björn Andersson, TTS Group.
CEO Björn Andersson, TTS Group.
Annonse

TTS Group fikk et driftsresultat (EBITDA) på MNOK 0,6 i 1. kvartal 2015, mot et driftsunderskudd på MNOK 38,4 i samme periode i 2014. Samlet omsetning ble 593 mill., opp 40 mill. fra 1. kvartal 2014.

- Bransjen har hatt et tøft 1. kvartal, men ut fra vårt ordreinntak kan vi konkludere med at vår markedsposisjon er ytterligere styrket, sier Björn Andersson, CEO for TTS Group. - Resultatet er som forventet etter et kvartal preget av krevende forhold i offshoremarkedet samtidig med lavere aktivitet i enkelte marine segmenter som følge av normale sesongsvingninger. Vi er fortsatt ikke der vi skal være med henblikk på lønnsomhet, men i sum kom vi styrket ut av et kvartal som viste seg svært utfordrende for mange aktører i bransjen, sier Andersson.

- Vi ser positive effekter av det kontinuerlige arbeidet vi gjør for å kutte kostnader og får god respons på vår nye markedsstrategi. Vi noterer ellers en svært positiv ordreinngang i april, med kontrakter for offshore AHC-kraner på 100 millioner og en flying start for vårt nye 50/50 selskap i Kina, som sammen med et av våre eksisterende joint venture-selskap har fått kontrakter på utstyrspakker for en serie tungløftskip, bestående av tungløftkraner, lukedeksler og wincher til en samlet verdi av 270 millioner.

Resultatet utvikler seg positivt i samtlige forretningsenheter i 1. kvartal sammenlignet med samme periode i 2014. Omsetningen øker også i alle enheter så nær som Offshore, som preges av et sviktende marked, og Container/Bulk/Tank, som fortsatt påvirkes av lave fraktrater i noen segmenter og overkapasitet etter bulkboomen i 2014. Størst var veksten i Multipurpose/General Cargo-enheten, der inntektene økte fra MNOK 28 i 1. kvartal 2014 til MNOK 94 i 1. kvartal 2015.

Samlet ordreinngang for konsernet, ekskl. de kinesiske joint venture-selskapene, var MNOK 301 i 1. kvartal, en kraftig nedgang fra MNOK 645 i 2014.

- Svakere ordreinngang innenfor offshore er som forventet. For øvrig tror vi ellers nedgangen i våre andre segmenter i stor grad skyldes tilfeldige svingninger når de store ordrene tikker inn. Vi har ingen grunn til å tro at det lave ordreinntaket i 1. kvartal gjenspeiler bestemte trender i markedet, noe de store ordrene vi har fått i april også underbygger, sier Andersson.

Ordreinngangen i de kinesiske joint venture-selskapene er fortsatt solid, selv om det registreres en nedgang fra MNOK 460 i 1. kvartal 2014 til MNOK 268 i år. De kinesiske selskapene gir et EBITDA-bidrag på MNOK 8,4 i 1. kvartal 2015.

Kort om forretningsenhetene

RoRo/Cruise/Navy-enhetens positive utvikling gjenspeiler først og fremst TTS' sterke posisjon i bilskipsmarkedet. Omsetningen øker fra MNOK 135 i 1. kvartal 2014 til MNOK 160 i 1. kvartal 2015. EBITDA ble MNOK 15,1, opp fra MNOK 11 i tilsvarende periode i fjor.

Omsetningen i Container/Bulk/Tank-enheten gikk betydelig ned fra MNOK 112 i 1. kvartal 2014 til MNOK 72 i år. Enheten fikk en EBITDA på MNOK 4 i 1. kvartal, mot MNOK 1,3 i tilsvarende periode i fjor. Resultatet påvirkes i noen grad av resterende restruktureringskostnader i forbindelse med overføring av virksomhet fra Tyskland til Sør-Korea; et tiltak som forventes å ha positive langsiktige effekter både for kostnadsnivået innen forretningsområdet og for videre utvikling av markedsposisjonen i Sør-Korea.

Resultatene i Offshore-enheten preges av kraftig markedssvikt som har truffet hele bransjen med full tyngde. Inntektene i 1. kvartal ble MNOK 79, ned fra MNOK 121 i 2014. Enheten fikk et EBITDA-tap på MNOK 23,7, en liten forbedring fra 1. kvartal 2014. Omfattende restrukturering gjennomført i 2014 ble fulgt opp av nye nedbemanninger i 1. kvartal 2015 for å tilpasse enhetens kapasitet til forventet fremtidig aktivitet.

Omsetningen i Multipurpose/General Cargo-enheten økte kraftig fra et lavt nivå i 1. kvartal 2014. EBITDA for kvartalet ble negativt med MNOK 3,7, like fullt en forbedring fra et EBITDA-tap på MNOK 13 i første kvartal i fjor. TTS opplever positiv utvikling innenfor segmentet i det kinesiske markedet, der konsernets nye 50/50-selskap TTS-SCM Marine and Offshore Machinery Co. Ltd. har inngått en rekke store kontrakter i april.

Shipyard Solutions-enheten økte inntektene fra MNOK 37 i 1. kvartal 2014 til MNOK 51 i 1. kvartal i år. EBITDA gikk opp fra minus MNOK 3 i 1. kvartal 2014 til MNOK 4,3 i år. Enheten har en sterk posisjon i shiplift- og transfermarkedet, og jobber med en rekke interessante prospekter i markedet.

Services-enheten leverer fortsatt solide resultater med en omsetning på MNOK 136 og en EBITDA på MNOK 13,4; opp fra henholdsvis MNOK 120 og MNOK 6,5 i 1. kvartal 2014.

Framtidsutsikter

- Offshoremarkedet forventes å bli vanskelig fremover, men vi ser positivt på markedsutsiktene innenfor våre viktigste marine satsingsområder. Selv om det fortsatt er lave rater og overkapasitet i deler av Container/Bulk/Tank-segmentet, er det positive signaler i markedet knyttet til kontrahering av containerskip i megaklassen og spesialskip/flerbruksskip, sier Andersson.

Det forventes et fortsatt sterkt marked for bilskip, der flere opsjoner blir erklært, hovedsaklig i Sør-Korea. Utviklingen innen tungløftsegmentet er positiv, særlig i det kinesiske markedet, og markedet for skipsheiser og transfersystemer forventes å være stabilt på grunn av verftsindustriens sterke fokus på effektiviseringstiltak. For service forventes også et noenlunde stabilt marked fremover.

- På sikt har vi svært god tro på den nye markedsstrategien der vi tilbyr komplette utstyrspakker for viktige skipstyper. Globalt kontrollerer 300 aktører rundt 80 % av den samlede tonnasjen. Hvis vi kan videreutvikle vårt samarbeid med nøkkelaktører i industrien og fokusere 100 % på å løse deres behov, har TTS Group et betydelig potensial for lønnsom vekst. Ved å utvide produktporteføljen videre, enten selv eller i samarbeid med strategiske partnere, kan vi også kapitalisere ytterligere på vår allerede sterke posisjon i Kina og Sør-Korea, som er de viktigste skipsbyggingsnasjonene i verden, sier Andersson.