Gå til innhold
Annonse
Malmutskipingen fra Narvik er økende. Foto: Sigbjørn Larsen.
Malmutskipingen fra Narvik er økende. Foto: Sigbjørn Larsen.

- Malmutskipingen i Narvik er økende forteller Sigurd Barth og Ronny Bergvik til Skipsrevyen. I år er det anmeldt 250 skip som vil frakte over 20 millioner tonn jernmalm fra Narvik.

Annonse

-Hittil i år har det ankommet 116 skip til Narvik, forteller Barth og Bergvik til Skipsrevyen. Begge arbeider som skipsagenter for LKAB i Narvik. Det representerer en økning hittil i år på 4-600.000 tonn jernmalm i forhold til fjoråret. Det er så langt anmeldt 250 skip for ankomst i 2018. Det representerer en økning på omlag 2 millioner tonn mer i forhold til 2017.

Skip fra hele verden

-Skipene skal til Rotterdam, Hamburg, Saudi Arabia. Qatar, Kina og USA, forteller Barth. Narvik er LKAB's største havn. Narvik havn er isfri, og havnebassenget og fjorden utenfor Narvik har god plass til malmbåtene som ankommer Narvik året rundt. Malmen kommer fra gruvene i Kiruna og Jiellevarre i Sverige og fraktes til Narvik med jernbanen før skip fra hele verden kommer til Narvik for å sikre seg den gode malmen som vesentlig benyttes til stålproduksjon.

Foreløpig ingen Trump-effekt

Det er således foreløpig ingen Trumpeffekt å spore i Narvik i LKAB (Luossavaara Kiirunavaara Aktie Bolag,) er en sammensetning av både samisk og svensk, og betyr Laksefjell og Rypefjell Aksje Selskap. LKAB driver gruvebrytning og foredling av jernmalm for det globale stålmarkedet . Malmen fraktes med malmtog langs Ofotbanen, fra Kiruna, Malmberget og Svappavaara i Nord-Sverige, og til de to havnene Luleå i Sverige og til oss her i Narvik.

Isfri havn

Det er golfstømmen som gjør at Ofotfjorden ikke fryser til om vinteren, og med den korte avstanden til gruvene i Nord-Sverige ble Narvik som utskipningshavn et naturlig valg for LKAB, i forhold til Bottenviken som fryser til om vinteren. Fra Narvik skipes jernmalmen ut til land over hele verden.

1 milliard tonn med jernmalm

LKAB er en av Sveriges eldste industribedrifter, og ble til i 1890. I 1902 ble malmbanen mellom Kiruna og Narvik åpnet, og siden den gang har over en milliard tonn med jernmalm blitt fraktet langs malmbanen.

Har investert tungt i Narvik Havn

LKAB har de siste årene frem mot 2011 investert to milliarder svenske kroner i det nye losseanlegget SILA i Narvik. Anlegget består av 12 enorme betongsiloer som hver har en dybde på 60 meter og en diameter på 38 meter, og er det nye underjordiske malmutskipningsanlegget til LKAB i Narvik. Sila drives med avansert automatikk, og de spesialdesignede malmvognene kan losses på bare 5 sekunder. Det betyr at et malmtog med 68 vogner kan losses på knappe 6 minutter. Under siloene er det i alt 2,8 kilometer tunneler som blant annet huser transportbånd for malmpelletsen. Sprengningsarbeidet for å få dette til bød på utfordringer, men etter over 900 salver er skutt, og over 100.000 lastebillass med stein er kjørt ut, er løsningen av underjordiske siloer og tunneler med på å gjøre anlegget unikt og moderne.

Malmskipene

Skipene som kommer for å hente jernmalm varierer i størrelse, de mellomstore båtene har rundt 75.000 dødvektstonn i lasten og er rundt 200 meter lang.I november 2012 gjestet 206.000-tonneren Qing May Narvik Havn. Da ble det lastet 195.000 tonn pellets. Hun gikk så videre fra Narvik til Abu Dhabi med et mannskap på 25. Qing May er 300 meter lang og 50 meter bred. Den største malmbåten som noen gang har vært i Narvik er “World Gala,” som gjestet malmbyen i 1979, og lastet hele 242.000 tonn

 

Annonse