Gå til innhold
Annonse
Annonse

I en pressemelding informerer Odfjell om at rederiet har gitt notis til "Sevmash" shipyard i Russland om kansellering av serien av nybygg som ble kontrahert i 2004.

Da bestilte Odfjell 8 + 4 nybygg 45.000 dwt IMO type II coated product/chemical carriers ved skipsverftet som er lokalisert nær Arkangelsk.
Den totale kontraktsprisen var opprinnelig rundt USD 500 millioner, og ble senere økt til USD 544 millioner.

Grunnen til den alvorlige beslutningen er forsinkelser i konstruksjonsprosessen kombinert med krav om ytterligere prisøkninger fra verftets side. Videre opplyses at det har vært samarbeidsproblemer og uthalende forhandlinger.
Innbetalte beløp er dekket av standard “refund guarantees” fra internasjonale banker. Rederiet vil videre kreve full kompensasjon for utgifter og tap som det er blitt påført på grunn av kontraktsbrudd fra verftets side.

Saken vil gå til voldgift i Sverige dersom ikke partene finner en minnelig løsning på konflikten.

Annonse