Gå til innhold

Nytt selskap vil levere bunkringsterminaler for ammoniakk

Illustrasjon: Azane Fuel Solutions
Illustrasjon: Azane Fuel Solutions

ECONNECT Energy og Amon Maritime kunngjør lanseringen av et joint venture selskap - Azane Fuel Solutions. Det nye selskapet vil fylle et eksisterende gap i ammoniakk-verdikjeden ved å utvikle teknologi, produkter og tjenester for bunkring av ammoniakkdrevne skip.

- Azane Fuel Solutions vil bidra til å realisere vår ambisjon om å akselerere det grønne skiftet til fraktløsninger med karbonfritt drivstoff. Sammen er vi fremtidsrettede selskaper med omfattende maritim og energierfaring, som skal utvikle systemene og infrastrukturen for sikker og effektiv ammoniakkbunkring, sier Morten Christophersen, administrerende direktør i ECONNECT Energy.

Utvikler bunkringsteknologi

Azane Fuel Solutions vil utvikle fleksible bunkringsterminaler for ammoniakk for å fjerne eksisterende barrierer for implementering av ammoniakkdrivstoff. De nye løsningene vil være i stand til å motta drivstoff fra skip, lastebiler og lektere, i nedkjølt- eller komprimert tilstand og være optimalisert for å bunkre ammoniakkdrevne skip.

 Morten Christophersen, administrerende direktør i ECONNECT Energy. Foto: ECONNECT Energy
Morten Christophersen, administrerende direktør i ECONNECT Energy. Foto: ECONNECT Energy

Selskapets landbaserte alternativ omtales i en pressemelding som  ideelt for industrielle havner og forsyningsbaser, med direkte skipsbunkring langs kaien, eller overføring til en bunkringslekter. Større versjoner av systemet kan også fungere som bunkringsterminaler, og betjene en flåte med bunkringsskip.

Det nye selskapets flytende alternativ er fleksibelt og mobilt, og dermed ideelt for de første årene av overgangen til ammoniakkdrivstoff, når de første fartøyene kanskje må ta med sin egen bunkringsstasjon til de vanligste anløpshavnene. I fremtiden vil en flytende bunkringsterminal beholde sin fleksibilitet, og vil være nyttig også for å bunkre skip ved ankerplass.

- For å muliggjøre det maritime grønne skiftet, må ny infrastruktur etableres. Azane Fuel Solutions vil som teknologiselskap fokusere på  bunkringsdelen av verdikjeden, og vi ser klare synergier med våre pågående ammoniakkdrevne skipsprosjekter, sier André Risholm, administrerende direktør i Amon Maritime.

Azane Fuel Solutions tilbyr sine produkter og tjenester globalt og ser det nordeuropeiske markedet som en sannsynlig tidlig bruker av ammoniakkdrivstoff. Det vil være et betydelig markedspotensial på global skala når det større internasjonale deep-sea markedet tar i bruk det nye drivstoffet.

Første industriprosjekt - “Ammonia fuel bunkering network”

André Risholm, administrerende direktør i Amon Maritime. Foto: Amon Maritime
André Risholm, administrerende direktør i Amon Maritime. Foto: Amon Maritime

Azane Fuel Solutions sitt første prosjekt er allerede i gang. Sammen med prosjektpartnere, som dekker hele verdikjeden fra ammoniakkproduksjon til forbruk av ammoniakk som drivstoff om bord på skip, vil prosjektet utvikle og demonstrere et drivstoffnettverk for skip som muliggjør kostnadseffektiv og sikker distribusjon, lagring, overføring og utnyttelse av ammoniakk. Prosjektet tar sikte på å være den første i verden som piloterer ammoniakkbunkring – og dermed ta det første skrittet for å muliggjøre en storstilt overgang til karbonfritt drivstoff for skip.

Prosjektet "Ammonia fuel bunkering network" skal løse betydelige FoU-utfordringer, og med tanke på den banebrytende naturen i arbeidet, søker prosjektet nødvendig økonomisk støtte fra grønne statlige FoU-tilskudd.