Gå til innhold

Nytt regelverk for verdensarvfjordene blir forsinket

Illustrasjonsfoto: stocksnap.io
Illustrasjonsfoto: stocksnap.io

Det nye regelverket for verdensarvfjordene blir utsatt til slutten av februar 2019. Opprinnelig dato for ikrafttredelse var 1. januar.

Sjøfartsdirektoratet viser til høringen som ble sendt ut 29. oktober 2018, hvor det ble foreslått noen tilleggsmomenter til høringen 4. juni 2018. I den nye høringen foreslås det at drivstoff som brukes mens skipet er i verdensarvfjordene, har et maksimalt svovelinnhold på 0,10 vektprosent.

– Vi følger opp planen vi har lagt. EU har strenge krav når det gjelder noe som skal være på høring. Om noen i EU vil gi innspill så må vi vurderer de kommentarene. Når det gjelder tekniske ting i regelverket,  så skal dette på EU høring. Bakgrunnen er at det det var masse innspill på første runde, og det måtte gjøres endringer, sier avdelingsdirektør i Sjøfartsdirektoratet, Bjørn E. Pedersen, til Skipsrevyen.

Bjørn Pedersen, avdelingsdirektør i Sjøfartsdirektoratet. Arkivfoto
Bjørn Pedersen, avdelingsdirektør i Sjøfartsdirektoratet. Arkivfoto

Videre inneholder forslaget et forbud mot bruk av eksosvaskesystem i verdensarvfjordene. Forbudet mot å bruke eksosvaskesystem gjelder både åpne, lukkede og hybride systemer. Vi foreslår også et forbud mot forbrenning av avfall om bord i verdensarvfjordene.

– Etter skriftlig søknad fra et rederi foreslår vi at Sjøfartsdirektoratet kan gi dispensasjon til et skip fra Nivå I-kravene i MARPOL regel VI/13, dersom det kan dokumenteres at skipet vil innfri Nivå III-kravene senest fra 1. januar 2022, skriver Sjøfartsdirektoratet på sine nettsider.

– Vi kjører høringer så slik at vi skal få et så godt regelverk som mulig.  Det endelige regelverket er ikke fastsatt enda. Nå skal vi behandle alle høringsinnspill og konkludere. Ingenting er endelig bestemt enda, men vi forventer ingen innspill fra EU nå, dermed er ikraftsettelsen satt til slutten av februar, sier Pedersen videre til Skipsrevyen.

Les også: