Gå til innhold
Annonse

Det er fortsatt noe usikkert når innlemmelse i EØS-avtalen vil skje, men Sjøfartsdirektoratet jobber ut i fra at dette vil skje innen utløpet av 2018. 

Annonse

Forslag til nye regler for gjenvinning av skip var på høring til 1. august i år. Forslaget tar sikte på å gjennomføre forordning (EU) 2013/1257 i norsk rett når rettsakten tas inn i EØS-avtalen.

- Ny forskrift om gjenvinning av skip og flyttbare innretninger vil gjennomføre forordning (EU) 2013/1257 om gjenvinning av skip i norsk rett. Forutsetningen for dette er at forordningen tas inn i EØS-avtalen, og det ser ut til at det kan komme til å skje i første halvdel av desember, opplyser juridisk rådgiver i Sjøfartsdirektoratet, Werner Dagsland til Skipsrevyen.

Skip som faller inn under virkeområdet til forordningen, skal ifølge Dagsland ha et gyldig sertifikat for fortegnelsen over farlige materialer (IHM-sertifikat). Sertifikatet skal verifisere at skipet har utarbeidet og vedlikeholdt en fortegnelse over farlige materialer om bord, og sertifikatet skal fornyes ved faste intervaller gjennom hele skipets levetid.

Gjenvinningssertifikat

- Når skipet skal tas endelig ut av drift, skal skipet ha et gjenvinningssertifikat. Skip som omfattes av reglene kan bare gjenvinnes ved gjenvinningsanlegg som er godkjent av medlemsstatene og notifisert til EU-Kommisjonen for oppføring på den såkalte EU-listen over godkjente anlegg. For anlegg lokalisert i tredjeland er det EU-Kommisjonen som står for godkjenningen, opplyser Dagsland til Skipsrevyen.

Mer informasjon om reglene for gjenvinning finner du på EU-kommisjonens sider.

 

 

Les også:
Annonse