Gå til innhold
Mange av NORSOK-kravene har allerede vært standard på flere av Vestdavit sine systemer, spesielt gjelder dette skreddesydde løsninger til krevende offshore og militære operatører.
Mange av NORSOK-kravene har allerede vært standard på flere av Vestdavit sine systemer, spesielt gjelder dette skreddesydde løsninger til krevende offshore og militære operatører.

Selv om de nye reglene for daviter som brukes i norsk offshoreindustri ikke vil tre i kraft før 2015, er de allerede med på å heve sikkerhetsnivået. NORSOK-forskriftene gjelder blant annet daviter og løfteinnretninger som brukes på offshoreinstallasjoner, og spesifiserer mange nye designfunksjoner og sikkerhetssystemer. Vestdavit har investert tungt for å utvikle sine daviter i samsvar med NORSOK-standarder.

– Det er ikke bare NORSOK-standarder som er viktig for Vestdavit, forklarer adm.dir. i Vestdavit Rolf Andreas Wigand . – I amerikanske farvann vil API 2 vil gjelde, og her ser man har mange av de samme kravene. Disse nye standardene får operatørene til å heve sikkerhetsnivået, og for oss resulterer dette i nye ordre.

De nye NORSOK-forskriftene har satt betydelig høyere krav til sikkerhet og operasjonell driftssikkerhet enn hva gjelder SOLAS-kompatible daviter .

– Vi har investert betydelige ressurser i å forstå NORSOK-krav, forklarer KAM Bjørnar Dahle. – Vi har bygget på vår erfaring med sjø- og offshoreprosjekter, og hadde vår første NORSOK-kompatible prototype klar i 2010. Dette var godt i forkant av markedet, men i tråd med planleggingsbehov for store offshore aktører. Vi har jobbet tett med DNV, og å oppnå godkjenning i sommer var en viktig milepæl. Men det handler ikke bare om sikkerhet og effektivitet. Vi mente også at løftekapasiteten burde være høyere enn normalt på FRC (fast rescue craft)-daviter, spesielt ettersom operatørene sannsynligvis ville velge større båter. Dette har vist seg å være tilfelle, og vi har nå FRC/ MOB daviter og vinsjer med kapasitet opp til 6 tonn, og med løftehastigheter opp til 123 m/min på monohull installasjoner.

I fjor ble Vestdavit tildelt kontrakt på den første NORSOK-kompatible davit for støttefartøy, og nylig er det sikret en ordre for en D-5000 NORSOK-davit som skal håndtere en FRC på en boligplattform som bygges av Cosco i Kina for Axis Offshore.

Dahle forteller at det er stor etterspørsel etter gode råd om forskjellene mellom NORSOK og SOLAS-standarder. – Operatørene vet at de må å gjøre endringer, men de er ikke helt klart over hva endringene vil innebære. Her er vi klare til å gi råd til offshoreoperatører. Det er svært viktig å kartlegge hvilke endringer må gjøres på et tidligst mulig tidspunkt, for å forhindre unødvendig nedetid, avslutter Bjørnar Dahle.