Gå til innhold
Annonse

Samskip øker sine markedsandeler fra norske fiskeeksportører med sitt nye tilbud om fleksibel kjølecontainerfrakt i shortseamarkedet for fisk og fiskeprodukter fra 14 norske havner, sier administrerende direktør i Samskip Norge, Are Grathen til Skipsrevyen.

Annonse

Det norske pelagiske fisket økte sin eksportverdi med ti prosent i fjor og utgjør nå 7,9 MRD kroner av den samlede fiskeeksporten fra Norge. Prisene på fiskeolje og fiskemel klatrer også oppover. Fiskeeksportørene er vant til å følge fangsten, men de siste årene har vi sett mer containerfrakt fra havner i Sør-Norge mens det nordover har vært mer bruk av konvensjonelle kjølefartøy. Denne sesongen har vi med hell testet ut et mer fleksibelt tilbud der vi har tatt hensyn til hele verdikjeden og evnet og tilpasse oss landingshavn, lagring, transportbehov og krevende fleksibilitet fra transportselskapene som leverer til de viktige fiskemarkedene i Europa, sier Grathen. Det har gitt oss en vekst i det norske markedet.

Betydelige investeringer i Norge

Samskip har gjort betydelige investeringer i Norge de siste to årene, både gjennom oppkjøp og organisk vekst. Med flere ukentlige containertjenester til og fra Rotterdam, Bremerhaven og Hamburg, transporterer gruppen allerede rundt 95.000 TEU per år mellom Norge og Nord-Europa. Norsk fiskeeksport har også gitt vekst gjennom oppkjøp av eierandeler i FrigoCare i Ålesund, og gjennom direkte kontroll over markedsføringen av to nye fryseskip. Oppkjøpet av Nor Lines i slutten av 2017 styrket Samskips posisjon betydelig i fiskeeksportmarkedet, og tilførte en diversifisert logistikkoperasjon til og fra 14 norske havner, terminalaktiviteter, lagring og transport, pluss to multifunksjonsfartøyer og fire transportfartøy for mindre havner. Et år senere har det nye datterselskapets shortsea-tjenester blitt fullstendig omstrukturert for å koordinere med konserntilbudet og bedre betjene behovet for fleksibilitet som kreves av dette spesialiserte eksportmarkedet.

Binder sammen Norge, Europa, Baltikum, Asia, Færøyene og Murmansk

Omstruktureringen har også sett en utvidelse av Samskips tjenestetilbud, som utvider nordlig rekkevidde utover den norske grensen til Murmansk, og bringer også Færøyene inn i sin "nordatlantiske" virksomhet.
- Uforutsigbarheten til denne siste fiskesesongen er et godt eksempel på fleksibiliteten som dette dynamiske markedet trenger, sier Are Grathen.

Det har ikke bare handlet om kostnadsreduksjon. Det har også handlet om å gjøre våre logistikktjenester mer attraktive i viktige markedssegmenter. Grathen fremhever fleksibiliteten til å ha containerbeholdere, flerfunksjons- og  reeferfartøyer(kjøle og fryseskip) til disposisjon for å betjene trafikken sørgående, men legger til at betydelige kjølebutikkanlegg og internasjonal fraktforsendelse betyr at Samskip "dekker mer av transportverdikjeden enn våre konkurrenter".

Nor Lines fortsetter å drive sin ukentlige ro-ro / heavylift / kjølelinjetjeneste som forbinder Vest-og Nord-Norge til det Nederlandske markedet ukentlig, og som forbinder markedene i Rotterdam og Velsen/Amsterdam.Eksportørene - og spesielt fiskehandlere langs havneområdet nord for Trondheim - kan med fordel dra nytte av Nor Line  som er designet for å tilby både større lastefleksibilitet og flere leveringsalternativer. Her kan Samskip nå tilby fire skip.

Den nye "baltiske tjenesten" forbinder havner så langt nord som Tromsø til Danmark, Polen og Klaipeda med tre fartøyer. I mellomtiden har det fjerde skipet blitt deployert i "Arktis-tjenesten", som knytter den nederlandske fiskedistribusjonen til Velsen direkte med havner så langt nord som Hammerfest og Murmansk.

En del av omstruktureringen sørgående er mindre fast men potensielt sett hyppigere og vi er lydhøre og fleksible for markedets behov og lastekrav, sier Grathen. Tilsetningen til 2800 dwt-girkjølefartøyet Samskip ICE gir for eksempel mer frekvens, mens lastekapasiteten også er oppgradert gjennom erstatning av et eldre fartøy med Samskip Frost (også 2900 dwt). Grathen legger vekt på at Samskip har forpliktet seg til å betjene nederlandske kjølemarkeder for fiskekjøtt ettersom etterspørselen, særlig i Eemshaven, men også i Velsen til Nor Lines portefølje er svært viktig for norske fiskeeksportører. Det 80 000 tonn store lagrings-og distribusjonssenteret Kloosterboer Velsen tilbyr effektive shortsea linker til Storbritannia og det høyt verdsatt "fish and chips" markedet, og gir effektiv shortsea konkurranse for lastebiler til Portugal.

Nye vekstmuligheter for eksportørene

Grathen legger også vekt på at ny skala og frekvensøkning skaper nye muligheter for eksportørene:  "Vi har styrket og forbedret kapasiteten i de baltiske havnene, men vi skaper også synergier mellom tradisjonelle containertjenester, med potensial til å beholde mer av markedet." Muligheten til å tilby valg, enten gjennom full containerløsninger fra Norge, sidefartøy / containerkombinasjoner eller lastebiler når slik frakt er nødvendig, gir styrket konkurranseevne legger han til. I tillegg til volumene som behandles i Nord-Europa, går om lag 30% av den sydgående frakten avkonvensjonell eller palletert fisk fra Norge, på deepsea containerfartøy til Asia.

-Vår posisjon som en multinasjonal logistikkleverandør av kjølelast skaper en spesiell fordel i slike tilfeller: Vi tilbyr end-to-end-løsninger i hele verdikjeden - fra en fiskerlandsby i Norge til den japanske kjøperen som mottar containeren. Vi ser også vekst i fiskevolumer sendt til Asia eller Baltikum for behandling før de blir leveret i Europa.

Ved å sette bort flyfraktmarkedet for fersk fisk, gjør endringene også at shortsea er mer konkurransedyktig mot lastebiltransport, legger han til.

-Vi ser allerede at våre serviceendringer har gitt oss en vekst når det gjelder valgene som fiskeeksportørene gjør og har nylig fått laster som vi ellers ikke ville ha kunnet få, sier Grathen.Etter hvert som flere og flere kommer til å se at shortsea-alternativet i økende grad er det mest fleksible valget, er jeg overbevist om at dette bare er starten.

Annonse