Gå til innhold
Martin Fossum (24) er formidler i porsjektet Office X som undersøker norsk næringsliv for fremtidens arbeidstakere. Foto: Offic X
Martin Fossum (24) er formidler i porsjektet Office X som undersøker norsk næringsliv for fremtidens arbeidstakere. Foto: Offic X

Det norske næringslivets største arbeidsgiverorganisasjoner har engasjert fire unge mennesker i alderen 17-30 år for å finne ut hvilke valg både de og Norge burde ta for fremtiden. Martin Fossum (24) er overbevist om at Norge fortsatt vil se mot havet. 

De fire unge kollegaene i prosjektet Office X er plukket ut etter intense jobbintervjuer med blant andre Innovasjon Norges Anita Krohn Traaseth, Johan H. Andresen i Ferd, NHOs Kristin Skogen Lund og Statsminister Erna Solberg.

Fossum har troen på fremtiden både for offshorenæringen og norsk shipping, Foto: Office X
Fossum har troen på fremtiden både for offshorenæringen og norsk shipping, Foto: Office X

- Da jeg så annonsen til Office X ble jeg veldig nysgjerrig, og tenkte at dette var en mulighet jeg ikke kunne gå glipp av. Gjennom jobbintervju med Johan H. Andresen, Anita Krohn Traaseth og Erna Solberg skjønte jeg at det var stor støtte i næringslivet til prosjektet, og at det å få lov til å reise Norge rundt for å se på fremtiden var en veldig god erfaring jeg kunne bruke videre også, forteller formidler Martin Fossum.

Fra basen på Skøyen i Oslo har de reist land og strand rundt for å få innblikk i næringer som er viktige for Norge. Det hele formidles i sosiale medier i løpet av prosjektets ti uker med mål om å nå folk på egen alder og yngre. Til høsten vil materialet de genererer redigeres sammen til en dokumentarisk tv-serie. Følg prosjektet her.

Så langt har formidlerne blant annet vært i kontakt med Aker BioMarine for å se hvilke helsegevinster havet kan by på, samt at de har vært på besøk hos Nordic Aquafarms som driver med landbasert fiskeoppdrett. - Videre har vi sett på fiskeoppdrett og hvordan vi kan bruke mer av dette fremover, da dette i likhet med olje er noe vi er gode på i Norge og en eksportnæring som er i vekst, sier Fossum.

Fossum har en bachelorgrad i (offshore) shipping - og logistikk og ønsket å gå rett ut i arbeid da han var ferdig våren 2016. Grunnet det utfordrende markedet ble det ikke slik, og Fossum begynte på mastergraden Maritime Management ved Høgskolen i Sørøst Norge, mens han fortsatte å se seg om etter jobb.

Fossum og kamerateamet fikk blant annet ta turen ut til riggen "Songa Equinox" for å se hvor Norges olje - og gassressurser hentes opp. Fossum er overbevist om at selv om det er snakk om å fase ut fossilt brennstoff, vil oljen spille en viktig rolle en god stund fremover.

(Saken fortsetter under videoen)

- Helelektrisk deep sea langt unna

- Olje er så mye mer en bensin og diesel til privatbilen, og den kommer fortsatt til å være viktig som drivstoff i, hvert fall i shipping og flytransport. Vi ser at batteriteknologi forskes mye på, men det er fortsatt lenge til det er reelt å ha fullelektrisk deep sea shipping for eksempel, påpeker Fossum.

Han tror fremtidens oljebransje kommer til å dreie seg mer mot miljøvennlige alternativer som marin dieselolje og gass, mens råoljen slik vi i dag kjenner den kommer til å bli mindre brukt. Han legger til at dersom Rederiforbundets mål om nullutslipp fra norske skip innen 2100 skal være reelt vil drivstoffet bevege seg fra råolje via marin dieselolje til gass før vi ser et nullutslipp.

Kompetansen og teknologien Norge har opparbeidet seg innen oljebransjen mener han også kan brukes i for eksempel deep sea mining.

- Norge har alltid sett mot havet, og det er her vi er gode, så jeg er helt overbevist om at dette kommer til å være viktig for oss i fremtiden også.

Fossum er optimist, og mener fremtiden for norsk maritim næring ser lys ut.

- Vi ser at markedene begynner å løsne litt, at flere skip skrapes og at det er få nybygg på bestilling. Samtidig stilles det nye krav til utslipp, som nok vil føre til at enda flere eldre skip også blir skrapet da det ikke er økonomisk å bygge dem om, mener Fossum.

Fremtid i shipping

Mens Fossum var offshore kom
Mens Fossum var offshore kom "Havila Forsight" til riggen med forsyninger. Foto: Office X

Han tror også mer transport vil flyttes fra vei til sjø, da dette per i dag er den mest miljøvennlige formen for transport.

Om veien videre etter Office X er Fossum helt tydelig på at det er innen maritim næring han ønsker å fortsette.

- Det er her jeg har min utdanning og lidenskap, og jeg skal prøve å bruke den kompetansen og det nettverket jeg har fått på tvers av næringer inn i min yrkeskarriere. Jeg tror at shipping står ovenfor en vanvittig spennende tid, der ny teknologi og miljø (særlig) stiller stadig større krav, og det er en veldig spennende fremtid jeg vil være en del av.