Gå til innhold
Illustrasjon: Havila Kystruten
Illustrasjon: Havila Kystruten

Havila Kystruten starter tirsdag privat plassering av 450-500 million kroner i ny egenkapital til selskapet.  Pengene skal sikre selskapet tilstrekkelig likviditet til forberedelser og leveranse og sette i drift de fire kystruteskipene etter hvert som de leveres fra Tersan verftet i Tyrkia.

Kapitalinnhentingen er tilrettelagt av Fearnleys Securities og SpareBank 1 Markets.  Av det totale beløpet på inntil 500 million kroner har fem investorer allerede forpliktet seg til å kjøpe aksjer for 232,5 million norske kroner forutsatt at selskapet lykkes med kapitalutvidelsen og å innhente et tilsvarende beløp fra andre investorer.  

Sævik-familien vil fortsatt eie mer enn halvparten av Havila Kystruten gjennom Havila Holding. 

Havila Kystrutenvil også søke om notering på Oslo Børs. 

Konstituert direktør i Havila Kysruten, Arne Johan Dale
Konstituert direktør i Havila Kysruten, Arne Johan Dale

Dersom alle tillatelser blir gitt og kapitalinnhentingen faller på plass som forutsatt, forventes det at selskapets aksjer noteres innen utløpet av juli måned.

Konstituert direktør Arne Johan Dale sier at kapitalinnhentingen er starten på en ny epoke i Havila Kystruten. 

- Med forventninger om stadig oppmykning av reiserestriksjoner innenlands og mellom landene, samt levering av de første skipene, vil selskapet endelig kunne tilby passasjerer “verdens vakreste sjøreise”, sier Dale.