Gå til innhold
Annonse
Bildet viser
Bildet viser "Far Samson". Foto: Rederiet
Annonse

Farstad Shipping ASA i Ålesund oppnådde i 2. kvartal driftsinntekter på NOK 1 038,8 mill. kroner.

Driftsresultatet (EBIT) ble negativt med NOK 31,0 mill. Resultat etter skatt ble negativt med NOK 119,5 mill. Driftsinntektene pr. 30.06.15 ble NOK 2 101,9 mill. Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 94,6 mill. Resultat etter skatt ble negativt med NOK 423,8 mill. kroner.

Farstad Shipping har i dag en flåte på 62 skip (31 AHTS, 25 PSV og 6 SUBSEA), samt 1 SUBSEA fartøy under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og sjø er ca. 2.100. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

 

 

Annonse