Gå til innhold
Annonse

Mener de kan tilby billigere og bedre undervannsarbeid til havbruksnæringen

Saga Subsea jobber inn i en rekke segmenter, og en av dem er oppdrettsnæringen. Her arbeider de på en stor lokalitet der de fikk en langsiktig avtale, for ROV utleie og inspeksjon av undervannsoperasjoner. Foto: Stian Hemnes
Saga Subsea jobber inn i en rekke segmenter, og en av dem er oppdrettsnæringen. Her arbeider de på en stor lokalitet der de fikk en langsiktig avtale, for ROV utleie og inspeksjon av undervannsoperasjoner. Foto: Stian Hemnes
Annonse

Av: Therese Soltveit, kyst.no og Andrea Bærland

I 2016 doblet selskapet Saga Subsea omsetningen, og gikk inn i et nytt segment. Daglig leder Einar Tollaksvik mener de kan gjøre mye av undervannsarbeidet innen havbruk både billigere og med bedre kvalitet enn hva som er på markedet i dag.

Serviceselskapet Saga Subsea begynte å satse på havbruk i 2016, før det var det stort sett subsea- og offshorerelatert virksomhet bedriften drev med. Daglig leder Einar Tollaksvik sier til Skipsrevyen/kyst.no at satsingen på havbruk rett og slett var grunnet at næringen er et spennende marked i utvikling.

– Næringen har store muligheter for oss med mye subsea-kompetanse. Vi ser og at oppdrettsnæringen fort kan havne i en spiral med økende kostnader, hvorpå vi har løsninger der mye av undervannsarbeidet kan gjøres billigere, og faktisk med bedre kvalitet enn i dag, forklarer han.

Daglig leder Einar Tollaksvik sier selskapet begynte å satse på akvakultur-næringen i 2016 og ser på det som et spennende marked for serviceselskapet. Foto: privat
Daglig leder Einar Tollaksvik sier selskapet begynte å satse på akvakultur-næringen i 2016 og ser på det som et spennende marked for serviceselskapet. Foto: privat

– Hvilke deler av oppdrettsnæringen er dere involvert i? Og hva er planene fremover? 

– Vi har vært mest involvert i det som går på inspeksjon av fortøyninger, nøter, anker, samt oppankring og fortøyning av anleggene. Vi kommer til å fortsette med det samme i år, samtidig som vi har to utviklingsprosjekter der det ene har fått godkjent støtte av blant annet Innovasjon Norge. Men vi ønsker ikke å utdype mer detaljer rundt dette helt enda, sier han hemmelighetsfull.

Doblet omsetningen

Satsningen mot havbruk er relativt fersk. Et av selskapets største segmenter per dags dato er basetjenester og mobilisering av subsea - og offshorefartøy enten fra Killingøy Offshorebase i Haugesund eller fra Las Palmas, Gran Canaria.

Selskapet første fulle driftsår var i 2012, men ble drevet på siden av andre jobber frem til slutten av 2013.

– Når vi kom til slutten av 2013 så vi at dette tok så mye tid på sidelinjen at vi måtte bestemme oss for enten å legge det til sides, eller begynne å jobbe fulltid med det. Derfor kaller vi gjerne 2014 vårt første driftsår sier Tollaksvik.

Og siden den gang har det bare gått oppover. Fra 2015 til 2016 doblet de omsetningen fra 15, 8 millioner til cirka 33 millioner kroner.

– Vi hadde et særdeles travelt år i fjor, men der året egentlig ble omtrent spot-on i forhold til hva vi spådde i slutten av 2015, sier han fornøyd.

Skandi Buzios til kai hos Saga Subsea i Las Palmas. Foto: John Steinar Olsen-Sund
Skandi Buzios til kai hos Saga Subsea i Las Palmas. Foto: John Steinar Olsen-Sund

– Først og fremst fikk vi disse resultatene fordi vi har en fantastisk gjeng med engasjerte medarbeidere, som virkelig ønsker å bidra til å skape noe. De tar eierskap til jobbene og prosjektene, og vokser i jobbene, samt skaper verdier og bidrar til at vi kan være en god arbeidsplass. Vi kan ikke få roset de nok for dette, legger han til.

In-house engineering on internasjonal satsning

– Kan du si litt om hvilke mål dere har satt dere for 2017? Og det neste fem årene?

– Rent sånn regnskapsmessig har vi budsjettert en omsetning på tett oppunder 50 millioner kroner, og med positive tall på bunnlinjen.

Ellers, sier Tollaksvik, vil selskapet bruke tid på å etablere en avdeling for in-house engineering i Norge, etablere tilstedeværelsen i Gran Canaria ytterligere, i tillegg til å åpne nok en virksomhet utenlands.

- Utlandet ellers, internasjonal virksomhet mot subsea/offshore og eksport av tjenester som igjen øker aktivitetsnivået på vårt hovedkontor og norske arbeidsplasser vil ha stort fokus i 2017. Vi ønsker også å bidra til å få varemerket norsk subsea ut i verden, da vi ser at det er store muligheter for små og mellomstore bedrifter, sier Tollaksvik

Da de begynte å satse for fullt i 2014/2015 henvendte de seg også til subsea forskningsmiljøene. Det har ledet til jobber innen blant annet utvinning av mineraler, sjøbunnsprøver.

- Vi har jobbet for flere av de store universitetene i Norge som driver med dette i 2016, og ønsker å utvikle dette arbeidet en hel del videre.

Gode ambassadører

Selskapets ansatte Magnus Aarbakke (t.v) og Tor Alme ute på jobb. Foto: Saga Subsea
Selskapets ansatte Magnus Aarbakke (t.v) og Tor Alme ute på jobb. Foto: Saga Subsea

Han forklarer at Saga Subsea fremover skal fortsette å være en tjenesteyter til subsea kontraktører, havbruksnæringen og rederier.

– Med et oppriktig ønske om at vi vil være noe mer enn en leverandør som bare leverer noe. Vi ønsker å bidra til at våre kunder blir mer konkurransedyktige, og når vi er på jobb for dem, skal vi være gode ambassadører mot deres kunder igjen. Kan vi da bidra til at våre kunder tar seg godt ut for sine kunder igjen, og med dette vinner mer jobb, da har vi gjort vår jobb, påpeker Tollaksvik.

Selskapet er i dag 15 fast ansatte, men har også knyttet til seg en ressurspool med freelancere som kan variere litt, men ifølge Tollaksvik er de på det jevne omtrent 35 personer tilgjengelige.

Eierne og aksjonærene i selskapet er Kba AS tilhørende Tor Edward Sandvik Alme og Tollaksvik AS eid av Einar Tollaksvik.