Gå til innhold
Annonse
Det var ni medlemmer av mannskapet om bord MV Bonita som var kidnappet av pirater. Nå har de kommet hjem til sine familier. Foto: Ugland Rederi
Det var ni medlemmer av mannskapet om bord MV Bonita som var kidnappet av pirater. Nå har de kommet hjem til sine familier. Foto: Ugland Rederi

Norges Rederiforbunde melder at mannskapet fra det kaprede skipet nå er kommet hjem. – Mannskapet blir ivaretatt av rederiet og filippinsk helsevesen for å sikre en helhetlig håndtering av de traumatiske opplevelsene de har vært gjennom.

Annonse

Dette skriver Harald Solberg, administrerende direktør i Norges Rederiforbund på selskapets hjemmesider.

Stor lettelse

Tidligere skrev Skipsrevyen om at Ugland-skipet MV “Bonita” ble bordet av pirater mens det lå for anker tidlig lørdag morgen utenfor Cotonou i Benin. På daværende tidspunktet og helt fram til nå har kapteinen og åtte av mannskapet vært kidnappet.

Ugland Rederi jobbet kontinuerlig med situasjonen, og gjorde alt de kan for å bringe de ni besetningsmedlemmene i sikkerhet.

Nå har mannskapet kommet seg trygt hjem.

- Det er med stor lettelse vi har mottatt beskjed om at mannskapet om bord på MV «Bonita» nå er kommet hjem til sine familier og at alle etter forholdene skal være i god fysisk form. Mannskapet blir ivaretatt av rederiet og filippinsk helsevesen for å sikre en helhetlig håndtering av de traumatiske opplevelsene de har vært gjennom, sier Harald Solberg, administrerende direktør i Norges Rederiforbund.

Fokus på sikkerheten i Guineabukten

Norges Rederiforbund forteller videre at de er bekymret for situasjonen de har sett i Guineabukten den siste tiden.

- Denne typen alvorlige og organiserte kriminelle handlinger kan ikke aksepteres og vi vil sterkt oppfordre det internasjonale samfunn om å gå sammen for å bedre sikkerheten i disse utsatte områdene. Det er uakseptabelt at sjøfolk skal risikere å bli angrepet mens de er på jobb.  

Rederiforbundet jobber aktivt i nasjonale og internasjonale fora for å styrke sikkerheten i Guineabukten. Trusselen fra nigerianske pirater har vært stabil og uakseptabelt høy i mer enn ti år. Årlig angripes skipsfarten mellom 70 og 100 ganger i året.

Tiltak for bedre skipsoperasjoner

Rederiforbundet mener at følgende tre områder må adresseres i Guineabukten: 

  • Kyststatene må ivareta sitt internasjonalt regulerte ansvar for sikkerheten i sine farvann og sørge for at de har et lovverk på plass som kriminaliserer og straffeforfølger piratvirksomhet.  
  • Få på plass regionalt samarbeid og avtaler mellom berørte kyststater slik at de kan dele informasjon om pågående angrep og i samarbeid kunne iverksette mottiltak.  
  • Etablere arenaer for næringen og regionale partnere for å bygge tillit, dele informasjon og erfaringer. 

- Det er viktig å understreke at det er mulig å gjennomføre trygge og sikre skipsoperasjoner i området. God planlegging, tilstrekkelig situasjonsbevissthet, beredskapsplaner og beskyttelsestiltak er en forutsetning for sikker drift i dette området, skriver rederiforbundet avslutingsvis.

Annonse