Gå til innhold
Annonse
Foto:Harald Valderhaug
Foto:Harald Valderhaug
Annonse

Det spares ikke på superlativene når rederi, verft og media beskriver byggenummer 710 fra STX Norway Offshore AS – Langsten. M/S «RAMFORM STERLING» ble levert 30. juni 2009 til rederiet Petroleum Geo-Services. “Ultra high capacity 3D seismic vessel”, “verdens største flytende objekt”, “the most powerful seismic vessel in the world” og “the most sophisticated vessel in the seismic industry” er noen av disse. Skipet ble levert på avtalt kontraktsdato, og skipets gudmor var Gunhild Myhr som har rundt 18 års fartstid i PGS.

Nybygget er et søsterskip av M/S «Ramform Sovereign» som ble omtalt i Skipsrevyen nr. 2/2008. Begge tilhører 3. generasjon Ramform og er blitt forlenget med 16 meter i forhold til forrige generasjon, har større kapasitet for brennolje og gjør bedre fart. «RAMFORM STERLING» er forøvrig det 8. skipet i rekken av Ramford fartøyer som er levert til PGS.
I august i fjor ble det kunngjort en kontrakt mellom PGS og StatoilHydro for seismikk skyting med fire skip i løpet av sommeren 2009. Kontraktsverdien ble estimert til US$100 millioner. Dermed ble oljeselskapet den første kunden til nybygget «Ramford Sterling» av den nye S-Class. Seismikkskytingen bestod av den nye PGS oppfinnelsen GeoStreamer med bruk i 3D mode som gir bedre datakvalitet. Systemet kan dessuten slepes dypere enn konvensjonelle lyttekabler.
Søsterskipet «Ramform Sovereign» har i mellomtiden satt ny rekord innen seismikkindustrien med sleping av 17 streamers over et område på Gullfaksfeltet.
Man kan gjerne bli forbauset over påstanden om “verdens største flytende objekt” når man vet hva som finnes av store tankskip, rigger etc. Men den kvalifiseres med at det er når alt utstyret er fullt utplassert, for de 22 streamer (lytte) kablene kan ligge så mye som 8.000 meter aktenfor skipet og ha en bredde på 1.500 meter. Men er så alt dette ett objekt?
Roar Ramdes designform er etter hvert godt kjent, selv om den såkalte strykejernsformen etter hvert er blitt mindre distinkt. PGS eier patentet til den nye seismikkbåten sammen med arkitekt Ramde i Ramform – Ariel AS.
Skroget er bygget ved STX Offshore Tulcea. I forbindelse med leveringen av «Ramform Sovereign» i fjor ble det opplyst at skrogbyggingen bød på spesielle utfordringer ettersom max. bredde der var 27 meter mot skipets hekkmål på ca. 40 meter. Dermed måtte arbeidet fullføres etter sjøsetting av skroget.
Skipets hovedoppdrag er å samle og bearbeide seismiske data. Disse dataene samles inn gjennom 22 streamerkabler. Nybygget forventes å sette nye standarder når det gjelder produktivitet (ca. 60 prosent høyere enn V-Class Ramforms), effektivitet, sikkerhet og kvalitet på innsamlede data. Skipet blir karakterisert som verdens kanskje mest avanserte seismikkfartøy, og er utstyrt med et bevegelig sideveis helikopterdekk (ARC), noe som gjør helikopterlandinger enklere under krevende værforhold. Fartøyet sies også ha unike gear handling systemer.
Kontraktsverdien var ca. 580 millioner kroner, men med tillegg for seismikkutstyret antas verdien å komme opp i nærmere det dobbelte. Nordea har vært med på finansieringen ved å gi byggelån.
M/S «RAMFORM STERLING» fører Singapore flagg, har Singapore som registreringshavn, er klasset i DNV til ≅1A1, ICE-C, HELDK, RP, E0, CLEAN, SPS, BIS, TMON og har følgende
hoveddata:

Lengde o.a. 102,20 m
Lengde b.p.p.
95,39 m
Bredde største 40,00 m
Dybde i riss gun dk.
8,50 m
Draft 7,40 m
Dwt
ca. 4525
GT
13721
NT
4117
Streamers (antall)
22
IMO nr.
9413303

Tankkapasitet for heavy fuel oil er 5200 m3, for diesel 462 m3 og for ferskvann 378 m3. Vannballast kapasitet er 4742 m3.

Dekk
Odim har levert et automatisert handling system for skipets streamer and gun-cable systemer. STX Europe Electro har fremskaffet ankervinsj og fortøyningsvinsjer, mens Odim Abas har levert kraner. Undertun Industri har supplert landgangsutstyr, og ankerutrustning er fra Fossen Shipping.
Helidekk er en leveranse fra Marine Aluminium, og vindusviskere er fra Wynn. Libra Plast har levert utvendige dører, vanntette skyvedører er fra IMS og Rapp Bomek har supplert branndører. Nybygget er oppmalt med malingssystemer fra International Maling, og malerarbeidet er utført av PCS. Malermestrene BMV har levert fliser og dørkbelegg.
Redningsutstyret ombord omfatter livbåter fra Umoe Schat Harding, Viking redningsflåter og arbeidsbåter fra Westplast. Typen arbeidsbåt som ble plassert ombord på søsterskipet ble omtalt i SKIPSREVYEN nr. 3/08. I bunnen av disse er det integrert videokamera for overvåkning av streamer. Båtene har lengde på 9,6 meter og er utstyrt med to Yanmar motorer som gir dem 25 knops max. fart.

Maskineri
Maskinrommet er plassert forut og strekker seg over fem dekk der pumperommet med kompressor befinner seg nederst. Det dieselelektriske fremdriftssystemet utgjøres av 4 x Bergen B32:40L9 dieselmotorer hver på 4145 kW og 2 x Bergen B32:40L6 motorer hver på 2765 kW. Det gir total kraft på ca. 30.000 bhp. Videre er det seks ABB generatorer på totalt 22 MW og to Wärtsilä Lips propellanlegg. Skipet er utstyrt med en Ulstein Aquamaster thruster, og ABB har levert elektromotorer.
Styremaskineri er type Tenfjord, og nødaggregatet utgjøres av Mitsubishi DPMG437-S6B3A motor på 350 kW. Bunker Oil Syd har supplert smøreolje.
Sperre og Atlas Copco har levert kompressorer, og separatorer kommer fra GEA Westfalia. Allweiler har levert pumpeutrutningen. Ventilasjonsanlegget og vifter er Kristiansund Isolering leveranser, og Nilsen Frys- og Kjøleteknikk har levert proviant kuldeanlegg.
Parat Halvorsen har stått for avgasskjeler, mens Johansen Maritime har levert sanitær tilførselssystem til nybygget. Varmevekslere av type APV Heat Exchanger er fra Norco Oslo AS. West Industri & Skipsservice har fremskaffet rørsystem, og Brødrene Langset har levet steam system / chilled water system / compressed air system.
Brannsikkerheten ombord ivaretas blant annet av et Hi-Fog system fra Watermist.

Innredning
«Ramform Sterling» er innredet med totalt 53 lugarer, alle med eget bad. R&M Ship Interior har utført innredningsarbeidene, og Maritime Møbler har hatt møbel leveranser. Avfallskompressor kommer fra Delitek, Mare Safety har levert Beha bysseutstyr, vaskeriutstyr kommer fra Miele og toalettsystemet er fra Jets Vacuum.
Vassnes MB Consultants har levert hovedtavle, og de elektriske installasjonene er utført av Acel som også har gjennomført FMEA (Failure Mode and Effect Analysis).
Automasjonsanlegget med integrert PMS er en leveranse fra Høglund Marine Automasjon.

Elektronikk
O. Øverland har levert elektronisk broutrustning med blant annet Furuno FAR-2117 X-band radar, FAR-2837 S-band radar, Furuno FE-700 ekkolodd, C&P kompass, Skipper EML 224 logg, SG-Brown gyrokompass, Furuno GP-150 GPS, Furuno FA-150 AIS, Furuno VR-3000 VDR, Furuno FS-2570 MF/HF SSB radiostasjon, Tron 40S friflyt og Tron 45SX EPIRB, SART radar transponder, FM-2721 VHF, Furuno FM-8800 VHF, Tron 20 VHF, Furuno Felcom 15 Inmarsat C, Furuno NX-700 B navtex og Fleet 77 Inmarsat F. Antenner er levert av Comrod.

STX Norway Offshore AS – Langsten skal levere tre skip av typen UT 731 CD som bnr. 712, 713 og 714 til Farstad Shipping i tidsrommet september 2009 - mars 2010, og bnr. 730 skal leveres til Solstad Offshore i mars 2011.

Se også : Installasjon av ny radarteknologi på “Ramform Sterling”

Annonse