Gå til innhold
Annonse
Mindre fartøy ligger forholdsvis mest i ro og forbruker en relativ større andel under landligge enn de store fartøyene. (Illustrasjonsfoto Skipsrevyen)
Mindre fartøy ligger forholdsvis mest i ro og forbruker en relativ større andel under landligge enn de store fartøyene. (Illustrasjonsfoto Skipsrevyen)

I snitt ligger den kommersielle handelsflåten stille i havn eller for anker ca. 45% av operasjonstiden. I løpet av denne tiden forbrennes ca. 15% av drivstoffet.

Annonse

Det er funn som DNV GL har gjort, og presenterer i rapporten Martime Forecast to 2050, som viser dette.

Magnus Strandmyr Eide er sjefskonsulent og spesialist på klima og miljø innen shipping i DNV GL. Foto: DNV GL
Magnus Strandmyr Eide er sjefskonsulent og spesialist på klima og miljø innen shipping i DNV GL. Foto: DNV GL

Skipsrevyen har spurt en av dem som har vært med på å utarbeide rapporten, sjefskonsulent og spesialist på klima- og miljø innen shipping, Magnus Strandmyr Eide, om ikke dette er godt nytt med hensyn til potensialet for klimakutt i maritim næring?

- Dette setter fokus på et veldig interessant funn fra rapporten, nemlig omfanget av tid og forbruk som skjer i havn. Tallene overstiger tidligere estimater, og overrasker folk i bransjen når vi viser dem frem, sier Magnus Strandmyr Eide til Skipsrevyen. 

Figuren viser hvor mye tid et fartøy er i fart, manøvrerer eller ligger stille. Illustrasjon: DNV GL
Figuren viser hvor mye tid et fartøy er i fart, manøvrerer eller ligger stille. Illustrasjon: DNV GL

- De minste fartøyene har mest tid i havn. De har også kortere reisedistanser og mindre energibehov. Dette er kanskje viktigere enn tid i havn for denne flåtegruppen når det gjelder egnethet for å anvende elektrisitet eller andre alternativer til diesel, sier Strandmyr Eide, og legger til at dette er en tematikk som DNV GL jobber mye med i andre analyser, både for myndigheter og for næringen.

Figuren viser operasjonsmodus etter fartøystørrelse: Illustrasjon DNV GL
Figuren viser operasjonsmodus etter fartøystørrelse: Illustrasjon DNV GL

Magnus Strandmyr Eide mener det er viktig å se på alternative drivstoff som må komme på banen for at IMOs 50% reduksjons-mål skal oppnås, og hvilke implikasjoner dette får. I denne sammenheng har DNV GL utviklet «the Carbon Robust Ship Consept».

Dette er en systematikk for hvordan rederiene i dag kan fatte beslutninger for sine skip som sikrer at de er forretningsmessig robuste om 5, 10 og 15 år – når vi vet at skipsfarten står foran store endringer, sier Magnus Strandmyr Eide.

Annonse