Gå til innhold
Annonse
M/S
M/S "Dønnland". Foto: Rederiet
Annonse

Det er inntektene fra brønnbåtrederiet Norsk Fisketransport AS som holder liv i det tidligere Namsos Trafikkselskap, nå omdøpt til NTS ASA.

Det er brønnbåtrederiet som etter flere aksjekjøp nå eies 100 prosent av NTS som er den eneste virkelig lønnsomme biten av virksomhetene i konsernet. I første halvår endte brønnbåtrederiet opp med driftsinntekter fra eksterne kunder på 187,8 millioner kroner av i alt en konserninntekt på  204,9 millioner kroner. Resultat før skatt ble pluss 12,4 millioner, mot 9,5 millioner i samme periode året før. Sjøtransport med et sideportskip i det 100 prosent eide Folla Sjøtransport AS ga driftsinntekter på 7,7 millioner og et resultat før skatt på minus 1,1 millioner, mot 9,1 millioner og minus 0,5 millioner i første halvåret i 2014

KB Dykk AS som inneholder servicebåt og undervannoppdrag, hadde en omsetning på 6,7 millioner og et resultat før skatt på 1,2 millioner.

Konsernet som helhet hadde et driftsresultat på 31 millioner kroner i hele første halvår, mot 22,1 millioner i første halvår 2014. Halvårsresultat ble 20,6 millioner i første halvpart av 2015 mot 9,7 i tilsvarende tidsrom i 2014.

Brønnbåtrederiet har en flåte på ni egeneide skip. Skroget til nybygget MS «Namsos» er slept fra byggeverftet i Tyrkia til Norge for ferdiggjøring. Det 3200 m3 store skipet ventes levert i november 2015. Rederiets skip er hovedsakelig beskjeftiget på lange kontrakter og fartøyene i spotmarkedet har også hatt god beskjeftigelse. Resultatbedringen i rederiet skylde økt lønnsomhet for egeneide skip sammenlignet med innleide fartøyer.

Servicebåt og undervannstjenester i KB Dykk AS yter vesentlig entreprenørtjenester til havbruksnæringen og slepoppdrag for samme næring.

Selskapet fikk overlevert et nybygg på 14,99 meter i juni og hadde ved utgangen av kvartalet ett tilsvarende fartøy under bygging. Det ble levert i juli. De nye båtene representerer en investering på 52 millioner kroner. Det er inngått en langsiktig avtale med Marin Harvest Norway AS i Bergen for ett av de nye fartøyene.

Selskapet inngikk i annet kvartal avtale om langsiktig leie av et servicefartøy på 24 meter. Avtalen løper i fem år.

Nedgangen i inntjeningen i Folla Sjøtransport AS skyldes i hovedsak et lengre verkstedsopphold i februar for rederiets eneste skip, MS «Folla» på 729 dwt, bygget i 1982 ved Th.Hellesøy Skipsbyggeri i Kvinnherad som MS»Hardangerfjord» for HSD. Konsernet utreder nå mulighetene for å videreutvikle virksomheten. Selskapet har transportkontrakt med Moelven Wood og frakter dessuten fiskefor for flere leverandører.