Gå til innhold
Annonse
Kystdirektør Einar Vik Arset (Foto: Kystverket/Olav Helge Matvik)
Kystdirektør Einar Vik Arset (Foto: Kystverket/Olav Helge Matvik)

– Nå setter vi oss grundig inn i rapporten, og ser på de sikkerhetstilrådingene som Statens havarikommisjon for transport (SHT) kommer med. Det er viktig at vi får gjennomført tiltak som vil bidra til å unngå ulykker av den typen som inntraff 8. november i fjor, sier kystdirektør Einar Vik Arset.

Annonse

SHT la i dag frem delrapport 1 om kollisjonen mellom fregatten KNM Helge Ingstad og tankbåten Sola TS, som skjedde nær Stureterminalen i Hjeltefjorden 8. november 2018. Rapporten omfatter hendelsesforløpet, fra klokken 00.00 og frem til kollisjonen.

– Dette var en svært alvorlig hendelse, som heldigvis ikke medførte tap av menneskeliv. Det er viktig å se på årsakene til at dette kunne skje, for å unngå slike hendelser senere. SHT presenterer en svært omfattende og grundig rapport, sier kystdirektøren i en pressemelding.

Av de sikkerhetstilrådinger SHT fremmer er to rettet spesielt til Kystverket. Disse er knyttet til Kystverkets sjøtrafikksentraltjeneste. Den ene tilrådingen omfatter praksis og rutiner for formidling av trafikkinformasjon. Den andre omfatter tilråding om å gjennomgå og forbedre trafikkovervåkningen med tanke på bemanning, oppgaver og tekniske hjelpemiddel.

– Dette tar vi på største alvor, og vil nå bruke tilrådingene i en inngående gjennomgang for å forbedre våre tjenester. Så skal vi gå detaljert gjennom resten av innholdet i rapporten fra SHT. Beskrivelsene av hendelsene i perioden som rapporten omfatter er grundig, og mange av punktene er nyttige og viktige å ha med seg i vårt kontinuerlige arbeid med forbedring av sjøsikkerheten, påpeker kystdirektør Arset.

Egne undersøkelser 

Kystverket har rutinemessig gjennomført egne undersøkelser for de områdene i egen organisasjon som var involvert i hendelsen; trafikksentraltjenesten og lostjenesten.

– I dette arbeidet har vi funnet flere forbedringsområder, og allerede iverksatt en del tiltak. Likevel - dette er et svært komplisert hendelsesforløp og svært omfattende årsaksbilde. I vårt eget arbeid har vi ikke hatt tilgang til informasjon fra alle aktører. Med rapporten fra SHT får vi dette. Derfor skal vi nå se på innholdet, og bruke helhetsbildet til å gjøre nøye vurderinger for tiltak og forbedringer for det som er innenfor vårt ansvarsområde, forklarer Arset.

Annonse