Gå til innhold

- Dette vil sikre flere norske sjøfolk på norske skip

Frp har bidratt til å sikre flere norske sjøfolk på norske skip, sier Tor Arne Borge i Kystrederiene.
Frp har bidratt til å sikre flere norske sjøfolk på norske skip, sier Tor Arne Borge i Kystrederiene.

Kystrederiene er takknemlig for at Frp ikke bare har fått gjennomslag for å reversere de foreslåtte kuttene i ordningen, men også fått styrket den med 600 millioner kroner, skriver Tor Arne Borge i en pressemelding fra Kystrederiene.


- Det er et svært gode nyheter at tilskuddsordningen for sjøfolk har blitt styrket i statsbudsjettet for 2021, sier Borge. Næringen er spesielt utsatt for utenlandsk konkurranse, og den pågående pandemien har vært svært krevende for hele den maritime næringen. Vi ønsker å sende en stor takk til Fremskrittspartiet for at de har forstått alvoret av hvor viktig denne ordningen er for næringen, sier direktør i Kystrederiene, Tor Arne Borge.

Kystrederiene er også positiv til at det i det endelige statsbudsjettet nå er satt av midler for oppstart av Stads Skipstunnel. Dette er en av sakene Kystrederiene har jobbet for i lengre tid. Stads Skipstunnelen vil gjøre sjøtransport både tryggere og raskere i fremtiden, som dermed også vil ha positiv innvirkning på miljøet.

I statsbudsjettet er det vedtatt en økning av CO2-avgiften på diesel. Dette blir imidlertid, for tredje gang i regjeringsperioden, kompensert ved reduksjon i veibruksavgiften for tungtransport. Dette betyr at regjeringen legger opp til at enda flere lastebiler kommer på norske veier, stikk i strid med alle transportpolitiske målsetninger og Riksrevisjonens merknader. -Denne avgifts vridningen er i klar strid med de politiske målsetningene i Nasjonal transportplan om å overføre mer gods fra veg til sjø, sier Borge. Kystrederiene håper at denne ubalansen i fremtiden blir justert.

Selv om den maritime næringen strukturelt blir nedprioritert i samferdselsbudsjettet (1,9%), sett mot andel av godstransporten som sjøtransport står (46,5%), er Kystrederiene fornøyd med at foreslåtte kutt for næringen nå er reversert, og delvis forsterket. Kystrederiene ser frem til fortsatt tett samarbeid med både regjering og storting, og håper i god dialog til å komme frem til enda bedre vilkår for den viktige maritime næringen i året som kommer.