Gå til innhold
Foto: Kristiansand Havn
Foto: Kristiansand Havn

Kristiansand er blant de offentlige havnene i landet som er kommet lengst i bygging av landstrøm til skip. På sikt ser man for seg at også cruisetrafikken kan kobles til landstrøm.

Allerede i 2014 ble det bygget høyspentanlegg til Color Line i Sørlandets hovedstad, og siden da er det bygget ut lavspenning til offshorefartøy, og andre mindre fartøy.

Det første offshoreskipet som koblet seg til landstrøm var «Siem Daya 2», for rundt to år siden. Senere samme år fikk Kristiansand Havn nesten fire millioner kroner fra Enova, for å fortsette arbeidet med å tilby landstrøm.

Havnesjef i Kristiansand, Halvard Aglen
Havnesjef i Kristiansand, Halvard Aglen

- Akkurat nå har vi kapasitet til fire fartøyer utenom Color Lines «Superspeed 1». I tillegg er begge riggene som ligger i kongsgårdsbukta på landstrøm, forteller havnedirektør Halvar Aglen, som også er styreleder i Norske Havner, til Skipsrevyen.

Å få lagt opp høyspentstrøm cruisetrafikken er noe man jobber med på sikt, og de har klargjort for å få det til. Men utfordringen er å få Agder Energi til å levere nok strøm til den nye cruisekaien på lagmannsholmen.

- Vi trenger bare å bytte ut den ene lavspentcontaineren med flere, men først og fremst må leveransen på plass. Så får vi se om dette er noe næringen ønsker, påpeker Aglen.

Statlig ansvar

Han tror staten må tungt inn for at det skal bli noe av landstrøm i alle norske havner. Da vil man få til standardiserte løsninger.  Dette er ikke noe en havn alene kan klare, mener Aglen.

- Hvis man først skal gjøre dette, så må man først få til et regime som bygger inn under dette, og da er det opplagt at staten må inn på flere nivåer. Først og fremst det økonomiske, for det koster mye å få dette på plass.

Tenk overnasjonalt

Aglen forteller videre at Kristiansand Havn jobber for at landstrøm-saken ikke bare skal dreie seg om Norge, men også de baltiske statene, og land som grenser inn til nordsjøbassenget.

- Tenker man ikke overnasjonalt, så har dette ingen hensikt. Da vil det skje at man får så store problemer med å få dette til å svinge at landet kan bli nedprioritert som destinasjon, og det er ikke hensiktsmessig.

Halvard Aglen får støtte fra Varaordfører i Kristiansand, Jørgen Kristiansen (KrF)

Varaordfører i Kristiansand, Jørgen Kristiansen (KrF)
Varaordfører i Kristiansand, Jørgen Kristiansen (KrF)

- Vi ønsker jo å kunne tilby landstrøm for cruiseskipene som kommer. Det gir også bedre luftkvalitet i Kristiansand sentrum. Parallelt så har vi jobbet litt mot EU og andre europeiske havner for å presse på slik at det kan bli europeisk pålegg om å tilby landstrøm. Dette er nok et stykke frem før man kan få på plass.