Gå til innhold
Annonse
Illustrasjonsfoto: Studio Fasching
Illustrasjonsfoto: Studio Fasching
Annonse

Norges Bank annonserte tidligere i år at de ekskluderer fire rederier fra oljefondets portefølje. Organisasjonen NGO Shipbreaking Platform håper EUs liste over godkjente verft for opphugging skjerper praksisen hos europeiske redere. 

Avgjørelsen om eksklusjon av Evergreen Marine Corp, Korea Line Corp, Precious Shipping PCL og Thoresen Thai Agencies PCL ble gjort etter anbefalning fra Etikkrådet.

- Dette er en viktig avgjørelse vi håper vil inspirere flere investorer. KLP har allerede aktivt tatt opp skipsopphugging med selskaper som beacher og som de selv investerer i. Det er en økende bevissthet hos norske investorer – dette støtter klart fullt opp om, sier Ingvild Jenssen, direktør og grunnlegger av organisasjonen NGO Shipbreaking Plattform.

- Like spennende som NBIMs avgjørelse er at også store shippingbanker nå diskuterer skipsopphugging med kundene sine: ABN AMRO, ING, NIBC, og de skandinaviske bankene DNB og Nordea, i tillegg til Eksportkreditt, setter nå krav om sikker og miljøvennlig skipsopphugging i lånavtaler, sier Jenssen.

EU-liste i løpet av 2018

Ingvild Jenssen. Foto: NGO Shipbreaking Platform
Ingvild Jenssen. Foto: NGO Shipbreaking Platform

Hun påpeker også at EU-kommisjonen i løpet av året kommer med en liste over verft internasjonalt som imøtekommer miljø- og sikkerhetskrav. - Vi anbefaler sterkt rederier å forholde seg til EU-listen om de vil være sikret at skipet de selger for opphugging håndteres på en forsvarlig måte.

- Vi regner også med at Maersk, som nylig vendte tilbake til strendene i Alang for å cashe inn de ekstra pengene de kan tjene på det, vil måtte gå i tenkeboksen når de verftene de bruker i Alang ikke består EUs test på bæredyktighet og ikke inkluderes på listen over godkjente verft, sier Jenssen.

I følge Marine Insight har Maersk regnet på at de kan tjene 1-2 millioner USD ekstra per skip ved å skrape i Alang.

Jenssen trekker frem Grieg, Hoegh og Wilhelmsen som norske rederier med god policy på opphugging av skip.Likevel er det fortsatt flere nordiske rederier som selger skip til skraping i Sør Asia, og NGO Shipbreaking Platform håper Økokrims etterfoskning av "Tide Harrier"-saken vil være med på å bevisstgjøre redere om den rollen såkalte cash-buyere, spiller i ulovlig internasjonal handel av miljøgiftig avfall.

- Mens dette dessverre idag er unntaket, vil press fra banker, investorer, myndigheter, og oss, sørge for at normen beveger seg sikkert, og kanskje ikke så sakte som noen vil ha det til, vekk fra beaching.

Gjeldene det norske oljefondet sier Jenssen at hun regner med at flere selskap vil få en henvendelse fra NBIM angående deres opphuggingspraksis, og forteller at hennes organisasjon årlig publiserer en global oversikt over skipsopphugging. - Listen for 2017 publiseres veldig snart, og det er klart vi vil gjøre relevante aktører oppmerksomme på den.

 

 

 

Annonse