Gå til innhold
Annonse
Illustrasjonsfoto: Pexels.com
Illustrasjonsfoto: Pexels.com
Annonse

- Det er viktig at Samferdselsdepartementet nå lager en helhetlig plan for hvordan utfordringene i ferjetrafikken skal løses. Konkurransekraft og miljøet må stå i fokus, vi må kunne sikre arbeidsplasser og bidra til teknologiutvikling, sier bransjesjef for maritim bransje  Lars Gørvell-Dahll, i følge i Norsk Industris hjemmesider. 

Maritim bransjesjef i Norsk Industri, Lars Gørvell-Dahll.
Maritim bransjesjef i Norsk Industri, Lars Gørvell-Dahll.

EL og IT Forbundet, Fellesforbundet og Norsk Industri krever at norske verft får ta del i produksjonen når gamle ferjer skal byttes ut med nye, miljøvennlige modeller.

Mange av dagens ferjer har eldre motorer, går sakte og forurenser mye. Vegvesenet og norske fylkeskommuner har store planer for utskifting av den aldrende ferjeflåten på over 200 ferjer på norske riks-  og fylkesveier. Omlag 60 nye miljøvennlige ferjer skal bygges fram til 2020, mange med støtte fra Enova og Innovasjon Norge.

Les også: Miljøpris til Hordalands fergekrav

- Det er viktig at vi bruker disse investeringene til å styrke og videreutvikle en konkurransekraftig og miljøvennlig leverandørindustri i Norge, sier Jan Olav Andersen, leder av EL og IT Forbundet.

EL og IT Forbundet, Fellesforbundet og Norsk Industri er svært positive til at myndighetene setter utfordringene i ferjetrafikken i fokus. Organisasjonene frykter imidlertid at fornyelsen ikke ivaretar miljøhensyn godt nok, og at investeringene ikke bidrar til å bekjempe arbeidsledigheten i stor nok grad.

Det forrige anbudet på miljøvennlig ferjer ble vunnet av rederiet Fjord1 i Sogn og Fjordane. Rederiet satte i sin tur byggeoppdraget ut til et verft i Tyrkia, som ikke har erfaring fra miljøvennlig skipsfart. Ifølge Fjord1 hadde verftet i Tyrkia det laveste anbudet.

Les også: Knall tall - eksporterer kompetansen

Dette er planen:

De tre organisasjonene ber samferdselsdepartementet lage en helhetlig plan for fornyelsen. Planen må bidra til å sikre arbeidsplasser og teknologiutvikling, blant annet ved å legge avgjørende vekt på følgende:

  • Normale normer og regler for helse, miljø og sikkerhet
  • Driftssikkerhet skal være på plass fra første dag
  • At budsjett og tid overholdes
  • Nye anbud må inkludere en fornuftig og framsynt vurdering av driftssikkerhet og levetidskostnader, og ikke kun fokusere på byggepris
  • Miljøkrav og lave utslipp
  • Planen bør komme som en del av Nasjonal transportplan til våren.

    (Kilde: EL og IT Forbundet)