Gå til innhold
For mange et skrekk og gru-scenario: Men autonome skip vil komme og Kystverket ønsker utviklingen velkommen. Samtidig hersker her kanskje en misforståelse: Et autonomt skip er ikke nødvendigvis uten besetning, i første omgang vil mer automasjon og ny sensorteknologi føre til færre mannskaper ombord.
For mange et skrekk og gru-scenario: Men autonome skip vil komme og Kystverket ønsker utviklingen velkommen. Samtidig hersker her kanskje en misforståelse: Et autonomt skip er ikke nødvendigvis uten besetning, i første omgang vil mer automasjon og ny sensorteknologi føre til færre mannskaper ombord.

Rolls-Royce tror på autonome skip allerede i 2020, og vil bruke norske fjorder som testarena for ny norsk teknologi som skal lanseres globalt.

- Teknologi for fjernkontrollerte løsninger på skip finnes allerede, spørsmålet er hvor langt vi kan komme i retning av ubemannede fartøy, og hvilke typer skip dette er mest egnet for, sier Jann Peter Strand, produktsjef for automasjon og kontroll i Rolls-Royce Marine. Han er blant innlederne på lanseringskonferansen for Norsk Forum for Autonome Skip tirsdag den 4. oktober 2016.

På vårt spørsmål om at nå blir det vel bråk i næringen, svarer Strand avvæpnende at det er forbausende stor og positiv interesse for temaet. – Som i bilindustrien og innen andre transportformer handler det om å komme i gang og sjekke ut disse konseptene, forteller han til www.skipsrevyen.no.

Jann Peter Strand fotografert i simulatoren som brukes for testing av autonome løsninger i Ålesund - Virtual Ship Intelligence Lab. Foto: Tony Hall/Rolls-Royce
Jann Peter Strand fotografert i simulatoren som brukes for testing av autonome løsninger i Ålesund - Virtual Ship Intelligence Lab. Foto: Tony Hall/Rolls-Royce

Jann Peter Strand har ikke tro på at vi kommer til å se førerløse skip i norske fjorder med det første. – Men vi ønsker å sende ut signaler om teknologinivået vi er på og tror at næringen snart er moden for å diskutere elementer innen temaet, så som dokking og overfart, utført med større grad av automasjon enn i dag, sier han.

Strand har store forventninger til stiftelsesmøtet for Norsk Forum for Autonome Skip i neste uke. – Dette blir en arena for flere interessegrupper og sammen vil vi da kunne stake ut en farbar vei videre.

Kystverket ønsker satsingen velkommen

- Vi ønsker å være en sentral aktør når ny teknologi utvikles og ulike konsepter skal utprøves. Dagens sjøsikkerhetstjenester er i stor grad bygget på at det finnes personer om bord, og vi ønsker god dialog med utviklingsmiljøene for å kunne utvikle vår rolle både som myndighet og tjenesteleverandør, sier sjøsikkerhetsdirektør Arve Dimmen i Kystverket.

Den best testarenaen er der det går ulike typer fartøy i daglig trafikk, der utviklerne kan samarbeide med fergerederier, oppdrettsanlegg og andre brukere av fjorden. Fjordene her hjemme brukes også ofte til prøveturer for verftene i området, som dermed bringer inne nye typer interessante fartøy i testområdet.

I Finland har finske myndigheter finansiert et FoU-prosjekt der det langsiktige målet er å sørge for et fullstendig autonomt system for hele Østersjøen innen 2025. Rolls-Royce er deltaker i det finske forskningsprogrammet sammen med andre industrielle aktører. I sitt maritime hovedkvarter i Ålesund har Rolls-Royce satt opp en simulator for testing av et autonome fartøy. I Trondheimsfjorden har selskapet samarbeidet med NTNU om forskningsfartøyet «Gunnerus» i fire år, og har nå planlagt å installere DP om bord, med tanke på teste autonome løsninger.

Neste steg nå er å ta forskningen og de virtuelle testene med ut i virkeligheten. - Den norske maritime klyngen har store muligheter, mye av innovasjonen skjer nettopp her. Norske fjorder er ideelle testarenaer, sier Jann Peter Strand til slutt.