Gå til innhold

 Her brytes isen for et lasteskip ved Georg Tveit AS på Litangen i Kragerø

Kragerø Sjøtjenester har tre isbrytere i kontinuerlig drift på oppdrag for Kystverket fra Oslofjorden til Farsund. 

– Det er spesielt Tønsberg, Farsund og Kragerø som har isutfordringer, sier Mats Sivertsen fra Kragerø Sjøtjenester. Vi har kontrakt på 2 fartøy for Kystverket, samt at vi innehar ett reservefartøy, sier Sivertsen. Isvinteren i år har ført til at alle tre fartøyene har vært i drift for Kystverket.

Holder leden åpen

Selskapet holder hovedled og biled åpen for trafikk for Kystverket fra Oslofjorden til Farsund.

Kulda har ført til at fartøyer har hatt behov for isbrytere.

Hjelper alle

-Vi hjelper alle brukere langs kysten innenfor hovedled og biled, sier Sivertsen. Det er trafikksentralene eller havnefogder som kordinerer oss i den daglige driften.

Områdene rundt Tønsberg er utsatt for is, opplyser Sivertsen. Det samme er Kragerø. Når det blir skikkelig kaldt så er det flere områder på sørøstlandet som det legger seg is. I år har også Farsund hatt utfordringer, som har medført at vårt reservefarøy har brutt is der.