Gå til innhold
Annonse
- Vi vil ha de beste folka. Det er ikke viktig om de er fra Norge, sier administrerende direktør Geir Sekkesæter i OSM. Foto: Sigbjørn Larsen.
- Vi vil ha de beste folka. Det er ikke viktig om de er fra Norge, sier administrerende direktør Geir Sekkesæter i OSM. Foto: Sigbjørn Larsen.

- Vi vil ha de beste folka. Det er ikke viktig om de er norske. Det sier administrerende direktør Geir Sekkesæter i det maritime bemanningsbyrået OSM, som har hovedkontor i Arendal.

Annonse

11 000 mennesker i maritim sektor over hele verden er rekruttert gjennom OSM, i følge selskapets egne tall. 450 av dem er norske, opplyser markedssjef i OSM Tommy Olofson. I følge Olofson er det Filippinere, og folk fra Ukraina og Polen som er blant landene som topper lista over hvilke nasjonaliteter som har flest ansatte i maritim sektor via OSM. Filippinerne utgjør 50 prosent, i følge Olofson.

- Det er først og fremst kompetansen som er viktig. Ikke hvor folk kommer fra, fremholder Geir Sekkesæter (th) og Tommy Olofson fra OSM. Foto: Sigbjørn Larsen
- Det er først og fremst kompetansen som er viktig. Ikke hvor folk kommer fra, fremholder Geir Sekkesæter (th) og Tommy Olofson fra OSM. Foto: Sigbjørn Larsen

Sjøfolk fra 42 nasjoner

-Vi har ansatt mennesker fra 42 ulike nasjoner for våre kunder, opplyser Olofson. Det betyr ikke at vi ikke like gjerne skulle ha sett at det var flere norske sjøfolk i maritim sektor. Det er lettere for oss å skalere ned og opp når det er mange å ta av, men det er først og fremst kompetansen som er viktig. Ikke hvor folk kommer fra, fremholder de.

Få dyktige norske sjøfolk ledige

-Det som faktisk også er tilfellet er at det i dag er svært få dyktige norske sjøfolk som er ledige på markedet, sier Olofson. De aller fleste er i jobb. Da nedgangen i oljesektoren kom så fikk norske kompetente sjøfolk, for eksempel på ROV, jobber andre steder i verden og forsvant ut av Norge. De er ikke sjøfolk i tradisjonell forstand men elektroingeniører og skipsteknikere og folk med spesialkompetanse innenfor maritim sektor som mange kunder etterspør verden over.

Toppen med norske sjøfolk

Toppen med norske sjøfolk ble for OSMs vedkommende nådd for tre år siden med over 1000 ansatte nordmenn sysselsatt i maritim sektor, men så bestemte Solstad seg for å rekruttere og bestyre crewet sitt selv. Dermed forsvant 500 norske sjøfolk fra våre lister som opprinnelig var rekruttert av oss til Farstad over til Solstad, sier Olofson.

Its all about people

Slagordet ”Its all about people” lyser mot oss fra veggen i resepsjonen hos OSM i Arendal sammen med portrettene til mange av dem som OSM har rekruttert. Under presentasjonen av selskapet får vi et tankevekkende sitat av Charles Darwin: ”It is not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent, but the most responsive to change. ”

Kjøpte seng på IKEA og koblet telefonen til brannalarmen

OSM, som i dag har 30 kontorer i flere av de viktigste av verdens maritime sentere, som Houston og Singapore, ble opprinnelig startet av tre kamerater fra Norge, forteller Sekkesæter. De dro og kjøpte en seng på IKEA.  Så dro de til Arendal og koblet telefonen til brannalarmen, og svarte alltid før tre ring, uansett når det var på døgnet. Slik var det første spede kontoret. Rask tilgjengelighet fra hele verden når som helst på døgnet, var en viktig suksessfaktor i oppstartsfasen.

Flere ben å stå på

-Det viktigste for oss er å ansette folk med rett kompetanse for å oppnå best mulig resultat og forutsigbarhet, sier Sekkesæter. Vi fokuserer også på sikkerhet. Null ulykker betyr at vi har de rette folkene og at lønnsomheten for eierne øker. Det skaper også troverdighet i markedet for våre tjenester. Vi er engasjert innenfor Crew Management. Ship Management, People Services, Offshore Management, New Building Management, Technical Management og Services.

-Vi vet for eksempel hvordan en rigg skal driftes, sier Sekkesæter. Når det kommer nye investorer inn i offshore kan vi da hjelpe til med riktig planlegging, bemanning, ansettelser og management, sier Sekkesæter.

Fra tilbyder av backoffice til kunnskapsleverandør

-Vi har i dag mannskaper om bord på 500 skip. Vi ser at vår rolle fremover vil gå fra å tilby rimeligst mulig back office til å bli en kunnskapsleverandør og rådgiver, sier Sekkesæter.

Fremtiden er transparent

-Fremtiden er transparent og digital. Gjennom ulike datasystemer kan rederne eller kontoret på land følge skipene tett til enhver tid, ikke minst for å rette opp ting underveis, sier Sekkesæter. Vi utvikler nå oversiktlige dashbord for å kunne få best mulig effektiv og oversiktlig betjening av alle de systemer og applikasjoner som finnes. Gjennom å analysere data så kan vi for eksempel raskt få en få en oversikt over de fem mest risikoutsatte skipene og fortelle hva som må gjøres for å rette opp forholdene, sier Sekkesæter. Det gir bedre planlegging og bedre ytelse. I fremtiden kan man tenke seg chatteforumer til sjøs for eksempel ala facebook der mannskapene kan løse et problem ved å spørre andre til råds. Mer objektive data vil kunne samles inn ved hjelp av sensorer og roboter for å foreta rutineundersøkelser og mindre vedlikehodsoppgaver, slutter Sekkesæter.

Annonse