Gå til innhold
Annonse
Arkivfoto: Mike Louagie
Arkivfoto: Mike Louagie
Annonse

IMO har vedtatt IGF-koden for skip som bruker drivstoff med lavt flammepunkt. Norge tok initiativ til å sette koden på IMOs agenda.

FNs sjøfartsorganisasjon IMO har vedtatt en ny kode for skip som bruker «the International Code of Safety for Ships using Gases or other Low-flashpoint Fuels (IGF koden).

Utviklingen av regler for skip som bruker LNG som drivstoff, ble satt på IMOs agenda etter forslag fra Norge. Det ble besluttet å utvikle retningslinjer først, og deretter utvikle bindende krav. Retningslinjene ble ferdigstilt i 2009, og nå er også den bindende koden vedtatt.

Koden inneholder bl.a. spesifikke krav til brennstoffsystemer, tanker og operasjonelle krav for skip som bruker LNG som drivstoff, men åpner også for bruk av andre gasser og brennstoff med lavt flammepunkt. Arbeidet med utviklingen av koden har vært ledet av Norge ved Sjøfartsdirektoratets Turid Stemre. – Det har vært en lang prosess og til dels vanskelige forhandlinger, men vi er godt fornøyd med utfallet, sier hun. Samtidig ble også opplæringskrav for mannskap som tjenestegjør på skip som skal tilfredsstille IGF-kodens krav, vedtatt.

– Norge har lenge hatt nasjonale regler for skip som bruker LNG som drivstoff, men jeg er glad for at IGF-koden med tilhørende opplæringskrav nå er vedtatt, og at vi har fått et felles internasjonalt rammeverk som gir sikkerhet for passasjerer og mannskap om bord på denne type skip. Alternative drivstoff til tungolje er også positivt for miljøet, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen.

Både IGF-koden og opplæringskravene trer i kraft 1. januar 2017.

 

 

 

Annonse