Gå til innhold
Annonse
Illustrasjon: Said Kalil
Illustrasjon: Said Kalil
Annonse

Fitch Ratings gav nylig ut en rapport der de tegner et ganske dystert bilde over det kommende året. Årsaken ligger i overkapasiteten som finnes i markedet, skriver de.

Høyere oljeforbruk kan føre til en økning i behovet for tankere på rundt 4% i 2018. Men, dette matcher bare så vidt den forventede økningen i tilbudet av skip. Derfor spår Fitch Ratings at ratene ikke vil falle ytterligere, men at en signifikant økning er lite trolig.

I fraktmarkedet har ratene økt i inneværende år, men en overkapasitet gjør denne økningen skjør. I sine anslag skriver Fitch at de ser for seg en økning i kapasiteten på 5,5 prosent neste år, samtidig som fraktvolumet ikke er ventet å stige mer enn 4,5%

Forstår ikke Fitch

Utsiktene for shippingindustrien er ikke helt slik. Det mener Herman Hildan i Clarksons Platou i Oslo.

- Vi kjenner oss ikke igjen i forventningene deres og for å være ærlig så forstår jeg ikke helt hvilken verden de refererer til. Fitch fortsetter å være negative til sektoren som er i ferd med å legge bak seg et fantastisk år, forteller Hildan til Skipsrevyen.

Både for bulk og container er ordreboken i prosent av flåten rekordlav, selv etter noen større kontraheringer. Hvis man bestiller skip i dag vil ikke det reelt sett påvirke markedsbalansen før i 2020 hvor det per i dag er veldig lite som ligger i ordreboken, mener han.

Beste siden 80-tallet

Også på etterspørselssiden ser dynamikken ut til å være konstruktiv ifølge Hildan. Et hovedtema de siste 12-18 månedene har vært bedre vekst i etterspørselen enn ventet. Clarksons tror dette er drevet av råvaresykelen som har snudd etter lave investeringer siden 2011 da råvaremarkedet toppet ut.

- Faktisk vil jeg gå så langt som å si at risk/reward i shipping har ikke vært bedre siden 1980-tallet (med unntak av 2016) når man hensyntar dagens verdier og sammenligner med inflasjonsjusterte verdier historisk avslutter Hildan.

Fortsatt krevende

- Det er fortsatt krevende tider for mange av våre medlemmer, spesielt for offshorerederiene. Per i dag ligger om lag 130 offshoreskip og om lag 20 rigger i opplag. Vi tror konsolideringer og sammenslåinger av selskap vil fortsette inn i 2018 og fort

Thomas Saxegaard - Rederiforbundet
Thomas Saxegaard - Rederiforbundet

sette å prege næringen. Det forteller Thomas Saxegaard (bildet), leder seksjon for nasjonal næringspolitikk i Rederiforbundet.

Likevel ser han noen lyspunkter i subsea-segmentet, der det er en økning i antall forespørsler for skip både til korte og mellomlange kontrakter. At Stortinget har bedt regjeringen innføre ordninger for realisering av demonstrasjonsprosjekter for flytende havvind og andre former for havbasert fornybarteknologi er også positivt.

- Norske selskaper er godt posisjonert til å ta en større rolle i dette markedet, og da er det viktig å teste og utvikle ny teknologi og kompetanse her hjemme, sier han.

Rederiforbundet ser det også som positivt at regjeringen har mottatt søknader fra flere selskaper om tildeling av nytt leteareal i 24. konsesjonsrunde på norsk sokkel.

- Dette er viktig for aktivitet og sysselsetting. Det er også positivt at regjeringen tar sikte på å tildele nye utvinningstillatelser i konsesjonsrunden før sommeren 2018 avslutter Saxegaard.

 

Lavmelt optimisme

Fra verftsindustrien er det en lavmælt optimisme å spore.

Ordreinngangen for 2018 var pr. 8. desember 47 skip, til en verdi av nær 13 milliarder kroner. Det mener Asle B. Strønen (bildet) i organisasjonen Norske Skipsverft er et greit volum.

Asle B. Strønen, Administrerende direktør i Norske Skipsverft
Asle B. Strønen, Administrerende direktør i Norske Skipsverft

- Samtidig er det et paradoks med at samtidig som den nye innenlands finansieringsordningen gjøres operativ så bakker deler av det private bankvesen ut av markedet for byggelånefinansiering, sier han til Skipsrevyen.

Han mener at om det private opplegget rundt skipsbygging svikter, vil heller ikke de gode intensjonene i det nye regelverket fungere.