Gå til innhold
Administrerende direktør Terje Sjumarken i Bergen Group BMV
Administrerende direktør Terje Sjumarken i Bergen Group BMV

– Vi har ikke hørt et ord fra næringsminister Trond Giske siden han ba om råd fra verftsindustrien.

For råd fikk han. Gode råd, blant annet om å endre regelverket for GIEK og Eksportfinans. slik at CIRR-fiansieringen også kan tilbys norske rederier samt at andel av garantier fra GIEK kunne økes ut over de 80 prosent som tilbys i dag. Siden har det vært taust som i graven, sier administrerende direktør Terje Sjumarken i Bergen Group BMV til Skipsrevyen.

Da Trond Giske tiltrådte som næringsminister var han raskt ute og ba om råd fra næringslivet om hvordan nedturen kunne møtes. Ikke minst under Verftskonferansen i Ålesund sist høst ga han sterkt uttrykk for vilje til å høre på verftsindustrien.
– Men hvor blir det av resultatene, spør Sjumarken. – Det er opplagt at Giske ikke kan gjøre noe med markedene, det sier seg selv. Men det er fullt mulig å gjøre noe med finansieringsbetingelsene. Det er egentlig meningsløst at når Fjord Line skal kontrahere to nye cruiseferger, så må de gjøre det gjennom sitt danske datterselskap, og la skipene seile under dansk flagg, ene og alene for å oppnå gunstige finansieringsbetingelser gjennom GIEK og Eksportfinans. Det løser ikke alle problemer, men det kunne ha vært en god hjelp å la norske rederier få tilsvarende betingelser, sier Sjumarken.

Surfet på medgang
Terje Sjumarken er administrerende direktør i Bergen Group BMV AS, som steller med nybygg. Både Bergen Group og BMV-divisjonen, som er etterkommerne etter gamle Mjellem & Karlsen, kan se tilbake på et godt år i 2009. Bergen Group BMV kom inn i nybyggingsmarkedet på et gunstig tidspunkt - i 2005 - og surfet på en bølge som gikk rett til himmels. Den første båten ble levert i 2008, og siden har det gått slag i slag. – Det var det rette tidspunktet å komme inn på, vi hadde markedet med oss, og vi fikk justert kalkylene våre med den prisstigningen som kom fra leverandørene før kontraktene ble inngått, sier Sjumarken.
Nå er det naturligvis andre tider, men Sjumarken er ikke pessimist. Bergen Group BMV har arbeid til februar/mars 2011, da bygg nr. 166, et offshore konstruksjonsskip skal leveres til Fugro. Men før den tid skal ytterligere to skip stå klar til levering, bygg nr. 165, et avansert seismikkskip, også det til Fugro, i august i år, og bygg nr. 167 til Solstad Offshore i september i år.
– Men hva skjer etter mars neste år, når ordreboken er tom?

Optimisme på vei tilbake
– Det de fleste – utenom bransjen - kanskje ikke er klar over, er at det sirkulerer mange forespørsler i nybyggingsmarkedet for tiden. Det tyder på at optimismen er på vei tilbake i redermiljøet, og at forespørslene kanskje vil materialisere seg i nye kontrakter om ikke så lenge. Og da skal vi være med. Jeg ser derfor ikke helt mørkt på situasjonen, sier Sjumarken.
Han forklarer redernes holdninger med at prisene er på et helt annet nivå nå, enn for bare et år siden. Både utstyrsleverandører og verft har lagt seg på helt andre og lavere priser, slik at det nå er mulig for redere å gjøre gode kontrakter. Og mange redere er både spekulative og risikovillige. De kontraherer på lave nivåer, og håper at fraktmarkedene har tatt seg opp igjen når skipene blir levert. Finansmarkedet er imidleertid fremdeles tregt, slik at finansiereing fremdeles er en stor utfordring for rederiene.
Sjumarken medgir likevel at det kan bli nødvendig å gå inn i ombyggingsmarkedet i en mellomfase, dersom nybyggingskontraktene skulle utebli. For det er viktig å holde på kompetansen og unngå for store nedskjæringer i arbeidsstokken, i påvente av nye byggeoppdrag. I dette perspektivet er det en fordel for Bergen Group BMV å være samlokalisert med Bergen Group Laksevåg, som er reparasjons- og vedlikeholdsdivisjonen i verftsgruppen. Det gir en mulighet for å sjonglere med arbeidskraften når behovet tilsier det.
A propos arbeidskraft. Bergen Group BMV har innleid 300 utenlandske arbeidere. Beslutningen om almenngjøring av tariffavtalene var et tungt slag for bedriften. – Over natten ble den innleide arbeidskraften 50 prosent dyrere, sukker Sjumarken. Han håper imidlertid at ankesaken i lagmannsretten vil gi et annet utfall enn i tingretten.

Ikke bare en dans på roser
Bergen Group BMVs inntreden i nybyggingsmarkedet har ikke bare vært en dans på roser. – Vi slet med et par prosjekter, fordi rederiet misligholdt byggekontraktene, sier Sjumarken. Det gjaldt byggenumrene 163 og 164, som opprinnelig var kontrahert av norske GDV Offshore, senere omdøpt til Aquanos Offshore. DnB NOR trakk av en eller annen grunn langtidsfinansieringen av skipene tilbake, og dermed falt bunnen ut av prosjektet. Bergen Group sto dermed plutselig med to skrog som man måtte få avsetning for. Heldigvis var markedet rimelig godt, og bnr 163 ble solgt til Mermaid Offshore i Bangkok mens Island Offshore tok 164. Men for verftet medførte dette mye ekstraarbeid, siden prosjektene måtte omarbeides. Bnr. 164 var opprinnelig et dykkerskip, men ble omgjort til et IMR/Offshore Construction-skip. Bnr. 163 ble ferdigstilt som opprinnelig planlagt, som et kombinert dykker/konstruksjonsfartøy.
Men det gikk bra til slutt. Til tross for mye om og men får begge rederiene sine skip til avtalt tid og pris. Og verftet tjener penger.
Bergen Group får alle sine skrog levert fra Polen. – Det akter vi å fortsette med. Kvaliteten er god, og prisene konkurransedyktig, sier Terje Sjumarken.