Gå til innhold
Annonse

Høyner sikkerhetsnivået for skip i havnebyen Fujairah

Illustrasjonsfoto: Rederiforbundet
Illustrasjonsfoto: Rederiforbundet

Sjøfartsdirektoratet høyner sikkerheten for norske skip i området rundt havnebyen Fujairah ved Omanbukten fra ISPS1 til ISPS2.

Annonse

Dette skjer etter at et norsk skip ble utsatt for det som kan se ut som sabotasje.

Ifølge forskriften innebærer ISPS 2 det nivået hvor relevante tilleggstiltak for sikring skal opprettholdes for en viss tidsperiode på grunn av en midlertidig økt risiko for hendelser som kan true sikkerheten.

Økningen i sikkerhetsnivået begrunnes med at det ikke er klart hva som har skjedd og at det derfor er hensiktsmessig å øke årvåkenheten for norske skip i området. I følge Sjøfartsdirektoratet vil mer informasjon om saken kunne føre til at sikkerhetsnivået blir regulert på nytt.

Rederiforbundet skriver på sine sider at de vil bidra med informasjon om eksakt geografisk avgrensing til aktuelle skip i området.

Annonse