Gå til innhold
Annonse
Å kunne håndtere branntilløp og bruke et pulverapparat, er viktig.
Å kunne håndtere branntilløp og bruke et pulverapparat, er viktig.
Annonse

For tredje år på rad ble det ved Havyard Ship Technology satt av en hel dag til HMS-fokus, der både eksterne aktører og bedriftens eget industrivern bidrog med nyttig og lærerik kunnskapar. Å jobbe med helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen er ikke bare viktig, men også lønnsomt for bedriften.

HMS er viktig på alle arbeidsplasser, og ved verftet i Leirvik holdes det hele tiden høyt fokus på dette. De siste tre årene har det blitt satt av en dag der de ansatte kan delta på både kurs, stand og praktiske øvelser. Mange eksterne aktører bidrar, og industrivernet har også en stor rolle denne dagen. Men selv om det foregår mye på verftet en sånn dag, så stopper likevel ikke arbeidet opp. – Vi gjør dette effektivt, og lar HMS få ekstra fokus samtidig som vi holder produksjonen i gang, understreker verftsdirektør Trygve Solaas.

Viktig oppfriskning

Lavt sykefravær er alltid ønskelig, og HMS-dagen er et ledd i det kontinuerlige arbeidet med å holde denne statistikken på et lavest mulig nivå. Det er viktig å hindre ulykker og skader som går utover helsa. – Det skal være trygt å være på jobb. Det å kunne bruke et brannslukningsapparat og vite litt om grunnleggende førstehjelp, er allmenne kunnskaper som er viktig å friske opp og holde ved like. Denne dagen kan man få med seg slike ting, samtidig som man kan delta på det man har spesielt interesse for, og har bruk for i sitt arbeid, sier Solaas, og legger til at han håper de ansatte ser på dette som et positivt tiltak. – Det viser at vi er opptatt av deres helse og sikkerhet, og at vi gjør noe konkret ved å bruke tid og ressurser på et sånt arrangement. Og at folk går friske hjem etter en arbeidsdag, er selvfølgelig også lønnsomt for bedriften. Det koster mye penger når noen er borte fra jobb, sier han.

Råd og inspirasjon

Det ligger mye arbeid bak HMS-dagen. En egen gruppe har lagt ned mye tid på å få til et godt program for så vel operatører som kontoransatte. HMS-koordinator Møyfrid Ringereide er veldig glad for at ledelsen har vært så positive til opplegget, og at de ser på dette som viktig. – Da får det en helt annen tyngde og verdi, mener hun. Ringereide forklarer at arrangementet er en måte å sikre at bedriften følger internkontrollen, samt følger opp gjeldende lover og forskrifter om opplæring. – På HMS-dagen når vi mange på kort tid. De ansatte får gjennom opplegget inspirasjon fra folk som kommer utenfra og presenterer ulike tema. De kan stille spørsmål til aktørene, og få faglige råd om hvordan man håndterer utfordringer, forteller hun. Arbeidsledere og verneombud hos Havyards underleverandører fikk også tilbud om å delta. – De er underlagt våre regler og prosedyrer, så vi vil gjerne at de skal følge opp sine ansatte, slik at vi drar lasset i lag, sier HMS-koordinatoren. At det også var leverandørmøte samme dag, var et pluss. – Da fikk de en mulighet til å se hvordan vi gjennomfører HMS-dagen vår. Det er nok ikke vanlig at bedrifter setter av en hel dag til slike aktiviteter. Der tror jeg verftet er i en særklasse, sier Ringereide.

Vidt spekter

Under årets HMS-dag samarbeidet verftets eget industrivern med AGA og Nortronic om håndtering av branntilløp, og også sammen med ambulansepersonell om førstehjelp. Bedriftshelsetjenesten bidrog med livsstilsråd og enkel helsesjekk, og NAV holdt kurs i stressmestring. Leverandører av kjemikalier og verne- og beredskapsutstyr kurset deltakerne i blant annet fallsikring, arbeidsluft/pusteluft, og hvordan kjemikalier håndteres. Spekteret var vidt. Som tidligere år spanderte Havyard sunn lunsjbuffet på sine ansatte, og det blir alltid satt stor pris på at SAIM og deres leverandører vet hvordan de skal tilfredsstille både øyne og gane hos de som tar turen til kantina.

Gjensidig læring

Kyvik A/S er Havyards leverandør av verneutstyr, og var blant aktørene som bidrog. – Det er givende for oss som er både produsent og leverandør av utstyr å snakke med brukerne. Dette lærer vi noe av også. Det er jo med på å utvikle neste generasjons utstyr. Opplegget på HMS-dagen er godt, og de utenlandske arbeiderne kan også følge med, da de har fått utdelt underlag på sitt språk. Og vi får alltid gode tilbakemeldinger fra verftets vernetjeneste på det vi gjør, forteller Steinar Ellingsen, mens Møyfrid Ringereide roser den andre veien: – Det er så positivt med den velviljen vi møter hos de eksterne aktørene våre. De er viktige bidragsytere som stiller opp og gjør en veldig god jobb med stands og undervisningsopplegg. De er eksperter på sine områder, og vi hadde ikke klart å gjennomføre dette uten dem, avslutter Ringereide.

 

 

 

Annonse