Gå til innhold
Annonse
Flytedokken, da den fremdeles lå i Laksevåg. Foto: Vigleik Brekke
Flytedokken, da den fremdeles lå i Laksevåg. Foto: Vigleik Brekke

Fjell kommune har bestemt at skroget av flytedokken som sank ved Coast Center Base AS (CCB AS) i november i fjor, ikke skal heves. Skroget ligger på skrånende bunn på mellom 20 og 60 meters dybde. 

Annonse

Det er Fjell kommune som har forurensingsmyndighet i saken, og i et brev til CCB AS skriver kommunen at løyvet om å la skroget bli liggende er gitt på flere vilkår.

Blant annet skal CCB ta opp installasjoner og gjenstander fra flytedokken som kan heves uten forholdsmessige kostnader, og risiko for liv og helse, skriver kommunen på egne sider onsdag. CCB blir også pålagt å utarbeide en oversikt over hvilke installasjoner og gjenstander som skal fjernes. 

CCB blir også pålagt å overvåke utslipp av tungmetaller i området ved vraket, samt ved kontrollpunkt i Hjeltefjorden. Disse punktene skal fastsettes av kommunen i samråd med CCB. Første prøvetaking skal gjøres innen utgangen av året. Deretter skal det tas prøver annenhvert år, til og med 2025. Reduksjon av prøvefrekvens skal vurderes på bakgrunn av prøveresultat ved utgangen av 2025

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har gjennomført en vurdering av miljøkonsekvensene av å heve skroget. De har konkludert med at dokken ikke vil foråsake en merkbar forverring av miljøet lokalt i havneområdet, og Hjeltefjorden, dersom den blir liggende der den er i dag. 

Fakta om flytedokken:

  • Bygget i England i 1912
  • 207 meter lang
  • Var i sin tid verdens største
  • Fra 1948 til 1984 lå den i Rotterdam
  • I 1984 ble den solgt til Sverige
  • I 1991 kom den til Laksevåg i Bergen
  • I 2017 ble den flyttet til Ågotnes
  • havarerte 26. november 2018
  • Ligger i dag på 20 – 60 meters dyp

Dyr operasjon

Kommunen konkluderer med at det er en vesentlig risiko for liv og helse ved en hevingsoperasjon. Skroget må deles opp i flere deler, og oppkuttingen innebærer risiko for skade på personell og utstyr. Selve operasjonen blir regnet som mer omfattende enn hevingen av KNM «Helge Ingstad».  En heving som kostet 726 millioner kroner. 

Den over hundre år gamle dokken sank brått 26. november i fjor, da slaktebåten «Norwegian Gannet» var på vei inn i den. Ingen personer ble fysiske skadet i ulykken.

Annonse