Gå til innhold
Annonse

Samlet resultat før skatt for rederiet Buksér og Berging As var på 152,2 millioner kroner mot 128 millioner i 2016. En bedring på over 24 millioner kroner. 

Annonse

Oppgangen skyldtes hovedsakelig offshore- og bergingsarbeid.

Dette gav et samlet driftsresultat på 148 millioner og en driftsmargin på 17 prosent.

- Resultatet for 2017 er tilfredsstillende. Det er en iboende risiko i alle maritime operasjoner og i 2017 opplevde BB én arbeidsulykke da en finger kom i skvis, noe som resulterte i tapt tid.

I 2017 var det 391 ansatte, mot 369 året før, opplyser styret i årsrapporten.

Resultat av årsregnskap.
Resultat av årsregnskap.

Selskapet eier og driver for tiden 30 fartøy for havn og offshore. Videre eier og driver BB en flåte på 28 lostbåter, stasjonert på 16 los-stasjoner langs norskekysten.

Langtidskontrakt med Kystverket

I november 2015 inngikk selskapet en tiårig kontrakt med Kystverket om å bringe losmannskap ut til skip.

Dette innebar at alle ansatte i Kystverkets tilbringertjeneste fikk tilbud om ny jobb i Buksér og Berging.

Annonse