Gå til innhold
Annonse
Maritime Bergen og Norsk Gassforum avholdt seminar i Bergen denne uken om bruk av gass i skipsfart. Foto: Vibeke Blich
Maritime Bergen og Norsk Gassforum avholdt seminar i Bergen denne uken om bruk av gass i skipsfart. Foto: Vibeke Blich

Klima- og miljøkrav til skipsfarten medfører at rederiene må tenke nytt med hensyn til drivstoff. 

Annonse

Det var bakgrunnen for formiddagsseminaret som Maritime Bergen og Norsk Gassforum avholdt i Bergen denne uken om bruk av gass i skipsfart. Med gass menes i denne sammenheng LNG, biogass og hydrogen. Overgang fra dagens drivstoff til gass, gjerne med hybridløsninger med batteripakker og landstrøm gir store kutt, både av klima- og miljøutslipp.

Ordstyrer var styreleder i Norsk gassforum Roald Kvamme. Han mener det skjer mye positivt på området, men at det godt kunne godt skjedd mer.

– Potensialet til naturgass er stort dersom rammebetingelsene blir lagt til rette. Mulighetene er mange. I dag går 61 skip i Norge på LNG. «Glutra» var første ferge med naturgass som drivstoff, rederiet Eidesvik på Bømlo tok opp hansken og fikk bygget Viking Energy i 2003 – det første offshore LNG-fartøyet. Siden har det fulgt mange skip av forskjellig type – og Norge har i dag over halvparten av den globale flåten av LNG-drevne skip, sier Kvamme.

Nå som gass får en sterkere rolle i internasjonal skipsfart, mener Kvamme Norge kan beholde  konkurransefortrinnet, gjennom bruk og utvikling av teknologien.

– Som skipsfartsnasjon, industrinasjon og energinasjon må Norge se det som sin rolle å ligge i tet på utviklingen. Vi må støtte opp under utvikling av nye løsninger. Forskning, utvikling og offentlige virkemidler må til sammen skape vilkår for innovasjon. Vi er avhengige av stabile rammebetingelser, sier han.

Norsk Gassforum mener at full CO2- avgift på bruk av naturgass er dårlig klimapolitikk fordi det forsinker en fornuftig overgang til bruk av gass fremfor mer forurensende energikilder. Mest av alt trenger vi nå de offensive næringsaktørene. De som ser mulighetene og klarer å skape lønnsomhet i en helt nødvendig omstilling i skipsfarten.

Annonse