Gå til innhold
Annonse
MK «Heland» ved kai ved Sunnmøre Museum Foto: Sunnmøre Museum
MK «Heland» ved kai ved Sunnmøre Museum Foto: Sunnmøre Museum

Historiske skip: Fiskebåten MK «Heland» fra Vestnes, fikk som mange andre fartøy andre oppgaver under krigen. Som pensjonist fungerer hun som museum.

Annonse

«Heland» ble bygget hos Einar Helland båtbyggeri, på Vestnes i Romsdal. Det var Severin A. Roald. Arne A. Roald og Olaf Røssvik på Vigra som hadde bestilt båten. Prisen var ca. 30 000 kroner. Den var levert som 63 fot, men stavn, spant og kjøl var bygget på en slik måte at den kunne forlenges senere, hvis man ønsket. Som fremdrift ble det satt inn en 85 HK Haahjem motor, i tillegg til at den ble rigget med fokk, storseil og mesan.

MK «Heland» på hvalfangst Foto: Sunnmøre Museum
MK «Heland» på hvalfangst Foto: Sunnmøre Museum

«Heland» ble som andre fiskekuttere på mørekysten den gang brukt til helårsfiske. Om vinteren drev man med drivgarnfiske etter sild, så fulgte torskefiske, før den i mai ble utruste til fangst av brugde og småhval som springere og vågehval. Hvalfangsten foregikk for det meste i Barentshavet, farvannet rundt Island og i Nordsjøen. På høsten var det ut på kveitefiske på Storegga.

Om bord i «Heland» var det plass til ti mann. Men det var bare under sildefiske at det faktisk var så mange om bord.

Illegal virksomhet

Høsten 1941 ble skipperen, Severin A. Roald spurt om å gå til Shetland med menn fra Kompani Linge. som hadde vært på oppdrag i Norge.

4. november gikk «Heland» vestover med passasjerene. Etter en strabasiøs, men vellykket tur, returnerte de til norskekysten og begynte å fiske. De tok en ny tur til Shetland i januar året etter. I slutten av februar foretok de så den tredje og siste turen som startet i Norge.

De hadde da med flere som hadde kommet seg unna arrestasjonene som fulgte etter Henry Rinnans infiltrasjon av motstandsarbeidet i Ålesund. Etter dette ble MK «Heland» en del av marineavdelingen Shetlandsbussen.

MK «Heland» på sjøen i Valderøyfjorden.
MK «Heland» på sjøen i Valderøyfjorden.

I alt gikk den 6 turer til norskekysten, men bare èn av disse var vellykket. Den siste turen var i februar 1943. Da ble de avløst av de mer moderne ubåtjagerne «Hessa», «Hitra» og «Vigra».

«Heland» ble på disse turene ført av andre enn Sevrin A. Roald. Han hadde for god kjennskap til motstandsarbeidet i Ålesund til at det kunne risikeres at han ble arrestert.

I 1972 så det ut til å være slutt for MK «Heland» da den ble kondemnert. Men i stedet for å bli senket, ga eierne den til Sunnmøre Museum. Der inngår båten i dag som en viktig del av museets formidling både om utviklingen av fiskeriene og som et flytende krigsminne.

Hovedfakta MK «Heland»

  • Skrog: Motorkutter
  • Lengde: 63 fot
  • Hovedmaskin: Haahjem semidiesel
  • Ytelse: 85 bhk

I 1977 fikk «Heland» status som verneverdig fartøy av riksantikvaren. På midten av 1990-tallet gjennomgikk båten en storstilt restaurering ved Hardanger Fartøyvernsenter. Dette prosjektet ble støttet faglig og økonomisk av riksantikvaren.

Kilder: Wikipedia, Nasjonalbiblioteket, Sunnmøre Museum

Annonse