Gå til innhold
Annonse
Oskar Grimstad ble fredag gjenvalgt som leder av Kystrederiene. Foto: Kystrederiene
Oskar Grimstad ble fredag gjenvalgt som leder av Kystrederiene. Foto: Kystrederiene

Oskar Grimstad fikk fornyet tillit som styreleder i Kystrederiene. Grimstad har bakgrunn fra næringslivet, og har sittet to perioder på Stortinget.

Annonse

Bente Lund Jacobsen fikk fornyet tillit som styremedlem. Lund Jacobsen representerer Brønnbåteiernes Forening, som er en del av Kystrederiene. Hun er til daglig adm. dir. i Næringsforeningen – Ålesundregionen, heter det i en pressemelding. 

Nye styremedlemmer

Vidar Eidsvåg erstatter mangeårig styremedlem og nestleder Ivar Ulvan (reder og teknisk sjef i Egil Ulvan Rederi AS). Vidar Eidsvaag er daglig leder i Eidsvaag AS, et rederi som opererer 14 fôrskip i fast rute for Skretting og Ewos sine kunder over hele landet. Vidar vil ha et spesielt ansvar for sektoren Havbruk.

Jan Paulsen erstatter styremedlem Halgeir Bremnes (daglig leder i Lerow AS). Jan Paulsen er administrerende direktør i rederiet Seaworks. Seaworks har spesialisert seg innen sjøbårne tjenester, og selskapet forestår også megling av transporttjenester for egne og andres rederier. Jan vil ha et spesielt ansvar for sektoren Spesialfartøy.

Jetmund Runde erstatter varamedlem Per Eidsvaag (reder Eidsvaag AS). Jetmund Runde er daglig leder i Asper Norway AS, et selskap som eier og drifter flere skip innen sjøfraktjenester og offshore.
Styret i Kystrederiene består ellers av Nils Tore Melingen fra Bio Feeder, Magne Aarvik fra Fjord Shipping og Jan Fredrik Mostraum fra Roslagen Shipping. 
 

Annonse