Gå til innhold
Annonse
Professor Sverre Steen ved NTNU leder Rolls-Royce University Technology Centre i Trondheim til daglig, Rune Garen er prosjektets eier hos Rolls-Royce, og Oddvar Eide er direktør for Marintek.
Professor Sverre Steen ved NTNU leder Rolls-Royce University Technology Centre i Trondheim til daglig, Rune Garen er prosjektets eier hos Rolls-Royce, og Oddvar Eide er direktør for Marintek.
Annonse

For ti år siden etablerte Rolls-Royce sammen med NTNU og MARINTEK et forskningssenter etter en unik modell i Norge.

Samarbeidet om utvikling av maritim høyteknologi har vært en suksess som kommer både akademia og den norske maritime næringen til gode. Tirsdag 12. mai inngikk partene en fornyelse av avtalen.

- Dette er et sjeldent tett samarbeid mellom børs og katedral der vi som bedrift ikke bare bidrar med penger, men også deltar i forskningsarbeidet, sier forskningsdirektør Rune Garen ved Rolls-Royce Marine i Norge. Senteret forsker på hydrodynamikk, og hvordan et fartøy bør bygges for å håndtere tøffe værforhold.

Forskningssenteret følger en modell som Rolls-Royce har utviklet for samarbeid med universiteter verden over: Rolls-Royce University Technology Centre (UTC). Dette er det eneste senteret av sitt slag i Norge, og ett av to i Norden. Også det tekniske universitetet Chalmers i Göteborg har et UTC. Rolls-Royce har etablert totalt 31 slike laboratorier rundt om i verden.

Samarbeidet er delfinansiert av Rolls-Royce med 25-40 prosent avhengig av antall pågående prosjekter, og mottar også god støtte fra MAROFF-programmet til Norges forskningsråd. Syv forskere og fire doktorgradstudenter er knyttet til senteret i dag.

Budsjettet for UTC for tiårsperioden 2005-2014 var 132 millioner kroner, hvorav Rolls-Royce bidro med 57 millioner kroner. Kostnadsrammen og fordelingen er ventet å holde seg på samme nivå fremover.

Rolls-Royce er mer enn en finansiell støttespiller, og tar en aktiv rolle i forskningsarbeidet og forskerne bidrar til reell verdiskapning for en av Norges viktiges næringsklynger: Den maritime.

- Dette er et godt eksempel på hvordan forskning og utvikling bidrar til utviklingen av sterke næringsklynger. Hensikten med samarbeidet i Trondheim er å styrke forsking som er strategisk viktig for Rolls-Royce med potensial for kommersialisering, sier Rune Garen som til daglig har sin arbeidsplass på Sunnmøre.