Gå til innhold
Annonse
Vegdirektør Terje Moe Gustavsen. Foto: Knut Opeide
Vegdirektør Terje Moe Gustavsen. Foto: Knut Opeide
Annonse

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen mistenker at det innrapporterte tallet på totalt 40 nestenulykker i ferjebransjen er altfor lavt.

Gustavsen innledet Ferjekonferansen 2016 med å be bransjen skjerpe seg. Til Skipsrevyen.no forklarer han det slik:

- Innenfor veidriften er det omtrent dobbelt så mange innrapporterte ulykker i varierende skadegrad som det er nestenulykker. I anleggsdriften kan man gange tallet med ti, og i forhold til ferjedrift, kan man gange med 20. Denne betraktningen gjør at jeg føler meg nokså sikker på at det er en underrapportering av nestenulykker i ferjedriften. Men, å bevise det er umulig, for nestenulykkene blir borte med en gang, men vi ser her noen sannsynligheter som gjør at det er grunn til å reagere, sier Gustavsen.

Store forskjeller i ferjebransjen

Vegvesenet har sammen med bransjen i lang tid hatt fokus på sikkerhet i ferjedriften.  Statistikk fra Sjøfartsdirektoratet viser en positiv utvikling i antall ulykker samlet sett, men at det er en utfordring i ferjebransjen.

- Vi både har og har hatt utfordringer når det gjelder sikkerhet på ferjer, men det har blitt bedre, spesielt blant noen rederier. Det er store forskjeller, det forteller meg også at det er et forbedringspotensiale, sier Gustavsen videre. Man er også pliktig å melde inn nestenulykker.

- Sett fra oss som kjøper av fergetjenester og myndigheters organ i forhold til ferjetjenester, så er det klart vi er opptatt av sikkerhet. Og rapportering av skader er da viktig, fortsetter Gustavsen, og oppfordret alle fergeoperatørene til å ta rapporteringen på alvor. Han mener det er en kilde til et godt data- og kunnskapsgrunnlag, og viktig for å få på plass målrettede tiltak.

Vegdirektøren sier at han ikke har opplevd noen vesentlige reaksjoner på sin uttalelse på Ferjekonferansen, men snarere en erkjennelse fra bransjen.

Kultur for læring

Skipsrevyen kontaktet en håndfull ferjeselskap for å høre hva de mener om saken, og fikk ett svar, fra Bjørn Laksforsmo, direktør for sjøtransport i Torghatten:

- Det er viktig å rapportere inn nestenulykker for å lære. Det er generelt en problemstilling å få innrapportering av nestenuhell i enhver bransje. En stor del av dette handler om å ha en rapporteringskultur der en opplever at terskelen for innrapportering er lav, sier Laksforsmo. Han hevder at Torghatten har en god kultur for dette, og at han ser at de får inn mange rapporteringer av nestenuhell på mindre saker.

- Det er ikke alt som er av en sånn art at det nødvendigvis går videre til Sjøfartsdirektoratet. Nestenuhell handler jo og om små uhell på personnivå og hendelser på mindre ting. Der har vi en god del nestenuhell som rapporteres inn og utredes.

- Hvorfor blir ikke alle nestenulykker meldt inn?

- At et uhell blir rapportert, er jo ikke overraskende. Det har den karakteristikken at nå har det skjedd et eller annet, det er veldig synlig for alle og da blir det rapportert inn. Men et nestenuhell, der har ingenting skjedd og da er terskelen for rapporteringen høyere hvis man ikke har en kultur der man opplever at man skal lære av det. Det er utfordrende å få den gode kulturen på plass, og sørge for at man setter i gang med det. Vi opplever at de rapporterer mye nestenuhell hos oss, men vi kan alltid bli bedre. Det vesentligste er at vi har fokus på å etterspørre og kontrollere at nestenulykker blir rapportert inn, og at vi bruker det til læring, ikke til reaksjoner overfor enkeltpersoner, sier Laksforsmo.