Gå til innhold
Annonse
Illustrasjonsfoto: Pexels.com
Illustrasjonsfoto: Pexels.com
Annonse

Fiskeflåten har startet miljøprosjektet "grønn fiskebåt", et prosjekt som blir en del av Grønt Kystfartsprogram som ledes av DNV GL. Det fremgår av en pressemelding fra Fiskebåt – havfiskeflåtens organisasjon.

- For oss er det viktig å holde posisjonen som en naturbasert og bærekraftig næring. Vi må derfor kunne dokumentere klimaeffekten på hver kilo fisk vi leverer. Dette er et viktig fortrinn i markedet. Vi må derfor være på offensiven i forhold til å ta i bruk ny teknologi, sier Jan Ivar Maråk, assisterende direktør i Fiskebåt i meldingen.

Fiskebåt er med som partner og piloteier i Grønt Kystfartsprogram. Dette er en direkte videreføring av klimastrategien for fiskeflåten, som Fiskebåt har fått utarbeidet i samarbeid med Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond, FHF.

Klimastrategien har tatt for seg utslippene fra en samlet fiskeflåte og sett på hva som er mulig å oppnå for å redusere utslippene framover.

- I tillegg til ny teknologi handler det om å fiske smartere og mer effektivt. Her er virkemidlene reguleringene av fisket, strukturpolitikken, bedre redskaper og fiskeletingsutstyr. Det handler om mange små miljøvennlige skritt, og det er viktig å få med hele fiskeflåten og fiskerimyndighetene for at vi skal nå målet, sier Maråk.

Narve Mjøs, programdirektør for Grønt Kystfartsprogram (GKP) i DNV GL, er glad for at fiskeflåten har blitt en del av programmet.

- Fiskeflåten har trolig mye å hente utslipps- og kostnadsmessig på bruk av ny teknologi, både i forhold til motorsystemer, kjøling og hvordan fisket blir gjennomført. I dette programmet møtes forskjellige miljøer for å utveksle kunnskap og erfaringer. Det er derfor viktig at fiskeflåten også er representert, sier Mjøs.

Annonse