Gå til innhold
Annonse

Fergeprosjekt får 5,9 millioner fra Forskningsrådet

"OV Bøkfjord" er Kystverkets første hybridfartøy.. Foto: Hvide Sande
Annonse

FoU-prosjektet "Zero Emission Ferry" får 5,9millioner kroner i støtte gjennom Energix-programmet til Forskningsrådet, det melder prosjektpartner Rolls-Royce. 

- Prosjektet «Zero Emission Ferry», som er et samarbeid mellom Rolls-Royce, Norled, Kystverket og Color Line skal føre til et nytt elektrisk system som er billigere, gir bedre effektutnyttelse, mer stabil drift, enklere integrasjon – og mindre påvirkning på miljøet. Det er ingen liten oppgave om bord i et skip, som typiske har et hybridsystem som er tusen ganger større enn en hybriddrevet passasjerbil, skriver partnerne i en pressemelding.

Ambisjoner for drift og miljø

De fire partnerne skal få til dette ved å se på nye måter å sette sammen systemer for energilagring, energistyring, lading og energidistribusjon om bord.Arbeidet er allerede godt i gang, og for de to fergeoperatørene i prosjektet handler det om å nå konkrete mål.

– Vår ambisjon er å stegvis redusere utslippene fra vår flåte av ferger og hurtigbåter, og bli den første norske operatøren med 100 prosent nullutslipp. Vi er godt i gang med elektrifisering på de korte strekningene, men venter på at teknologien skal modne nok til å kunne dekke lengre overfarter. Derfor er vi glade for å kunne bidra med våre erfaringer inn i dette prosjektet, sier Lars Jacob Engelsen, viseadministrerende direktør i Norled i pressemeldingen.

– Dette prosjektet er helt i tråd med vår miljøstrategien der elektrifisering av flåten er sentralt. Vi ønsker å utnytte energien ombord bedre, reduserer driftstiden for maskinparken ombord og sørge for at vi får en større andel av energiforbruket vårt fra grønn landstrøm i stedet fra fossilt brennstoff, sier Johann Martinussen, Elektro Inspektør, Color Line.

Fire erfarne partnere

Kystverket Rederi er et av de norske rederiene som er først ute med bruk av batterier om bord. Deres multifunksjonsfartøy OV Bøkfjord har et miljøvennlig hybridsystem installert, et nytt skip er under bygging med en enda større batteripakke, og etaten har planer om et tredje fartøy.

– Vi er stolte over å være en del av dette programmet og ser fram til samarbeidet med de andre partnerne. Det er per i dag få selskap i verden som har mye erfaring med elektrifisering av skip, men vi fire i dette konsortiet er blant de mest erfarne. Kystverket har som etat en ambisiøs miljøstrategi. Nybyggene, fremtidige fartøy og deltakelse i FoU-programmer som dette er viktige bidragsytere til å sette vår miljøstrategi ut i live, sier Trond Røren, administrerende direktør for Kystverket Rederi.

Eksportpotensiale

Rolls-Royce Marine er teknologipartneren i konsortiet, og vil bidra med både økonomiske og menneskelige ressurser. Målet er å utvikle et system som er kommersielt attraktivt for rederiene og samtidig mest mulig miljøvennlig.

– Hele systemet eller komponenter av det skal kunne brukes på både bilferger og cruiseferger. Norge er langt framme i arbeidet med grønn skipsfart og vi ser et internasjonalt eksportpotensiale i systemer som dette fremover, sier Sigurd Øvrebø, produktsjef for elektro- og energisystemer i Rolls-Royce.

Partnerne bak «Zero Emission Ship» representerer tre ulike driftsprofiler for skip, og deres erfaringer danner basis for teknologien som skal utvikles i dette prosjektet. ENERGIX-programmet stiller krav til praktiske resultater, og målet er å følge opp det toårige forskningsprogrammet med tre fullskala-installasjoner.

Annonse