Gå til innhold
Annonse

Etterlyser ny teknologi for å sikre GPS-signaler

Odd Sveinung Hareide, rådgiver og prosjektleder i lostjenesten, ønsker kontakt med leverandører og fagfolk som kan bidra i utviklingen av nye støtteverktøy for lostjenesten. Foto: Kystverket
Odd Sveinung Hareide, rådgiver og prosjektleder i lostjenesten, ønsker kontakt med leverandører og fagfolk som kan bidra i utviklingen av nye støtteverktøy for lostjenesten. Foto: Kystverket

Kystverket vil utvikle ny sensorteknologi som kan gjøre GPS/GNSS-signal i navigasjonsverktøy mindre sårbare, og dermed øke sjøsikkerheten.

Annonse

Dette er bakgrunnen for at Kystverket ønsker kontakt med leverandører og fagfolk som kan bidra i utviklingen av nye støtteverktøy for lostjenesten, heter det i en pressemelding.

Kystverkets lostjeneste bidrar til å trygge ferdselen på sjøen ved å tilføre fartøyets mannskapet nødvendig kunnskap om farvannet under seilas til og fra norske havner.

Vil sikre støttesystemer

En los skal alltid kunne føre skip trygt i havn, uten kart i «tåke, regn og snøtjukke» og med radar som eneste hjelpemiddel. GPS er likevel et viktig støtteverktøy, spesielt i større operasjoner der marginene er små. 

– I tillegg til losens fagkompetanse og omfattende lokalkompetanse brukes det digitale støtteverktøy med GNSS-signaler. Systemene er effektive, men også utsatt for faktorer som kan påvirke nøyaktigheten. Det kan føre til farlige situasjoner og uønskte hendelser, sier Odd Sveinung Hareide, rådgiver og prosjektleder i lostjenesten.

Innovasjon Norge

Kystverket får 8,5 millioner kroner fra Innovasjon Norge til utvikling av nye støtteverktøy for lostjenesten, som skal kompensere for manglende pålitelighet, og som kan varsle losen om interferens.

Hovedmålet er å øke sjøsikkerheten ved å utvikle et portabelt støtteverktøy som er tilpasset lostjenestens behov.

– Vi ser økende avhengighet av GPS/GNSS i navigasjonsverktøy i skipstrafikken. Samtidig er det et sårbart signal som kommer fra GPS-satellitter 20 000 kilometer over hodene våre, med en effekt på bare 25 W. Det er mindre enn lyspæra på nattbordlampa di, forteller Hareide.

Signal kan bli "hacka"

Utfordringen er at signalene kan falle bort, enten utilsiktet eller gjennom sabotasje og «hacking». Både «jamming» (interferens) og «spoofing» (narring) er vanligere enn vi liker å tro. Problemstillingen er ikke er unik for sjøfart, og en slik sensorteknologi vil også være til stor nytte for andre samfunnsaktører.

Inviterer til dialogkonferanse

Kystverket inviterer nå potensielle leverandører og fagfolk til dialogkonferanse 28. september, som forberedelse til et innovasjonspartnerskap.

– Hensikten med konferansen er å opprette dialog for å få kunnskap om det finnes fremtidige løsninger for å dekke Kystverkets behov i markedet – eller om det er mulig å utvikle dette, sier han.  

– Vi vil bruke innsikten fra dialogkonferansen til å utforme et best mulig konkurransegrunnlag for et påfølgende innovasjonspartnerskap.

Påmelding til konferansen finnes her

Annonse