Gå til innhold
Illustrasjonsfoto: Erlend Hatteberg/CHC helikopter service/Equinor
Illustrasjonsfoto: Erlend Hatteberg/CHC helikopter service/Equinor

Med oppadgående kurver på statistikker over oljepris og stigende aksjekurser i bransjen, kan man innen offshore øyne et lys i det fjerne. I perioden oljebremsen har rammet næringen er det flere elementer som har endret seg. 

I år, som i fjor, var det optimisme å spore blant deltagerne på Wikborg Reins årlige Offshore Shippingseminar gjeldende flere av segmentene innenfor tradisjonell shipping, men innen offshore var det fortsatt en enighet om at det ville være tøft en stund til. 

– Først og fremst så er det viktig å spørre seg om vi fortsatt har en krise?  Det er hyggelig å se at oljeprisen kryper oppover, man begynner å tjene penger offshore, kostnadskuttene har virket, og break-even prisen på veldig mange felt ligger nå på om lag 50 dollar. Ingen har en break-even som er over 75, innledet advokat Birgitte Karlsen sitt innlegg om kontraktstrender. Hun påpeker likevel at man fortsatt ikke er helt der at man kan friskmelde offshorenæringen ennå. 

Advokat Birgitte Karlsen kunne identifisere flere nye kontraktendringer. Foto: Kristin Lytskjold Raknes, Wikborg Rein.
Advokat Birgitte Karlsen kunne identifisere flere nye kontraktendringer. Foto: Kristin Lytskjold Raknes, Wikborg Rein.

Karlsen fremholdt at markedet, på den juridiske siden, har gått gjennom flere faser i løpet av krisens gang. I den første fasen var det priskutt som gjaldt, diskusjoner om dagrater i eksisterende kontrakter, og lavere rater i nye kontrakter. Nå mener Karlsen man har kommet til en tredje fase hvor det er fokus på å finne en balansegang mellom å holde prisene på et akseptabelt nivå, og samtidig kunne hente ut profitt. 

Mer samarbeid og åpenhet

Karlsen identifiserer fem ulike kontraktstrender; alliansekontrakter, som joint ventures og konsortiumer leverandørene imellom, økt bruk av rammeavtaler, økt scope på eksisterende kontrakter, nye prisstrukturer ved at dagrater delvis erstattes av milestone-utbetalinger, samt såkalt “soft financing’ hvor verftene er mer fleksible med finansieringen for blant annet å få nybygde rigger ut i arbeid.

– Når det gjelder faktiske sammenslåinger har vi også sett en stor utvikling, vi har blant annet sett at Schlumberger har gått fra et samarbeid med Cameron, til å kjøpe opp Cameron, og vi har fått TechnipFMC som er en sammenslått enhet worldwide, og vi ser andre samarbeidsformer på kryss og tvers av næringen i stor grad. Det er ingen tvil om at samarbeid i en eller annen form er noe næringen har sett på som viktig de siste årene, fortalte Karlsen. 

– Vil disse kontraktsmodellene feste seg, eller er det noe man bare snakker om før man går tilbake til de tradisjoenelle kontraktene, det er ikke godt å si. Men “soft financing” tror vi vil holde seg et par år fremover, til vi ser at rigg-aktiviteten begynner å ta seg nok opp til at det faktisk begynner å bygges på nytt, og vi ser nye set-ups som spekulerer litt i akkurat det for å komme seg ut, så det blir spennende å se.