Gå til innhold
Annonse

Enova deler ut 140 millioner til landstrømprosjekter

Landstrømscontaineren på Skolten i Bergen. Foto: Andrea Bærland
Landstrømscontaineren på Skolten i Bergen. Foto: Andrea Bærland
Annonse

I andre tildelingsrunde, som hadde søknadsfrist 15. september fikk Enova inn 40 kvalifiserte søknader om støtte til landstrøm. 22 prosjekter fra Tananger i sør til Hammerfest i nord får tildelt støtte i denne omgang. 

Rett oppunder 140 millioner er fordelt mellom prosjektene.

– Å forsyne skipene med fornybar kraft fra land, er et energitiltak som hører hjemme i lavutslippssamfunnet. Derfor er vi glade for å kunne bidra til at dette markedet skyter fart. Vi ser nå at interessen øker raskt blant norske havner for å bygge ut landstrøm og kutte utslipp ved kaiene, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova i en pressemelding.

Det største tilsagnet er i overkant av 20 millioner kroner og går til Mongstad base. Også offshore-baser i Kristiansund, Stavanger og Hammerfest er blant dem som får mest støtte i denne runden.

Av offentlige havner er blant annet Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø representert, hvor det blir landstrøm til Hurtigruten i Bergen og Trondheim. Se hele tilsagnslisten her. 

Anleggene som får støtte skal være i drift innen 1. juli 2018. Enova legger opp til en ny utlysingsrunde tidlig i 2017.