Gå til innhold
Annonse
Illustrasjonfoto
Illustrasjonfoto
Annonse

Det danske Folketinget har vedtatt at Danmark skal slutte seg til IMOs Hong Kong-konvensjon om forsvarlig opphugging av skip. Det melder Danmarks Rederiforening.

- Jeg er meget tilfreds med, at Danmark som en av verdens toneangivende søfartsnasjoner nå slutter seg til konvensjonen. Det betyr, at danske rederier endelig får et regelsett å følge, når det gjelder opphugging. Utover det betyr det at, at Danmark nå kan legge press på andre land om å følge opp og ratifisere konvensjonen, så den kan trei kraft globalt, sieer Maria Bruun Skipper, underdirektør i Danmarks Rederiforening i en pressemelding.

Maria Bruun Skipper, underdirektør i Danmarks Rederiforening. Foto: Danmarks Rederiforening
Maria Bruun Skipper, underdirektør i Danmarks Rederiforening. Foto: Danmarks Rederiforening

IMO vedtok Hong Kong-konvensjonen i mai 2009, med støtte fra 60 land. For at konvensjonen skal tre i kraft må minst 15 land, hvis handelsflåte representerer minst 40 prosent av den globale handelsflåtens bruttotonnasje. Så langt er det kun Norge, Kongo, Frankrike, Belgia og Panama som har tiltrådt konvensjonen.

- Inntil konvensjonen trer i kraft globalt, mener vi, at rederierne skal engasjere seg i de landene som hugger opp skip, og insistere på at det skjer i overensstemmelse med Hong Kong-konvensjonen. Vi skal støtte en positiv utvikling med investeringer i miljøtiltak og sikkerhet for opphuggingsarbeiderne fremfor å vende ryggen til, legger Bruun Skipper til.