Gå til innhold

Siemens og Østensjø Rederi har utviklet et helt nytt dieselelektrisk fremdriftssystem som bruker mindre drivstoff og setter en ny miljømessig standard for offshore fartøyer.

Det nye systemet gir lavere utslipp av både NOx og drivhusgasser også sammenlignet med dagens systemer med gassdrift.

Systemet skal monteres i et nytt skip som Østensjø Rederi nå bygger, og dette blir det første skipet i verden med det nyskapende systemet.

- I fjor kom Østensjø Rederi til oss med forespørsel om å lage et helt nytt og innovativt fremdriftssystem for skipsindustrien. Målet var reduksjon av drivstoff forbruket og vesentlig reduksjon av miljøutslipp. Deres ambisiøse miljøkonsept ”MINDSET” passet som hånd i hanske med våre egne planer på dette området. Nå har vi lykkes, og den nye løsningen setter en ny internasjonal standard både med tanke på energiforbruk og miljøvennlighet, sier salgssjef Ketil Aagesen i Siemens.

Det nye skipet skal være ferdig september 2013, men den nye løsningen for fremdrift vil bli presentert på skipsmessen Nor-Shipping i slutten av mai i år.

Utviklet i Norge
Teknologien er utviklet av Siemens i Trondheim, og systemet vil være et alternativ til langt dyrere løsninger for offshore service fartøyer som for eksempel gassdrift.

Det nye systemet tar hensyn til en realistisk driftsprofil for offshore fartøyer hvor man tidligere ofte har sett bort i fra svært ugunstig energiforbruk og utslippsdata ved lave motorbelastninger.

- Vi har hatt et meget vellykket samarbeid med Siemens. Sammen har vi kommet frem til en løsning som gir oss tre gevinster på en gang. For det første er investeringen 50 millioner lavere i forhold til gassdrift som er en alternativ fremdriftsteknologi. For det andre reduseres drivstoff forbruket. Sist, men ikke minst, vi får et skip som er i verdensklasse når det gjelder miljø, sier viseadministrerende direktør Kenneth Walland i Østensjø Rederi.

- Gjennom vårt eget konsept MINDSET er rederiets miljøsatsing helt sentral. Derfor er vi meget fornøyd at vi sammen med Siemens har lykkes med å utvikle en løsning som nå er best i bransjen på dette, sier Walland.