Gå til innhold
Annonse

Bestiller elektrisk søsterskip til «Rygerdronningen»

Søsterskipet til «Rygerdronningen» blir elektrisk
Søsterskipet til «Rygerdronningen» blir elektrisk

Hurtigbåtrederiet Rødne har inngått avtale med Brødrene Aa om bygging av et nytt, avansert passasjerfartøy for fjordcruise i vestlandsfjorder. Om støtteordninger og nødvendig infrastruktur legges til rette, kan skipet bli drevet av elektrisitet.

Annonse

Nyanskaffelsen vil koste 80 millioner kroner, men prisen vil stige omlag 40 millioner kroner med batteripakke og elektrisk drift i stedet for et mer konvensjonelt dieseldrivverk, heter det i en pressemelding.

Rødne har som strategi å anskaffe en ny båt hvert annet år og hadde sikret seg opsjon på snarlig byggetid ved skipsverftet i Hyen i Gloppen kommune. Det nye fartøyet vil kunne settes inn i fjordcruisetrafikken fra Stavanger allerede sommeren 2020.

Søster til «Rygerdronningen»

Det nye skipet blir søsterfartøy til Rødne-rederiets flaggskip «Rygerdronningen», som Brødrene Aa leverte våren 2018. Katamaranen «Rygerdronningen» har skrog i karbonfiber, er 38 meter lang, tar nær 300 passasjerer og har en toppfart på 20 knop. Skipet er satt inn i fjordcruise fra Stavanger, og tilbakemeldingene er svært gode fra turister fra hele verden.

Lars Andre Rødne Foto: Rødne
Lars Andre Rødne Foto: Rødne

I 2018 fraktet Rødne godt over 100.000 passasjer på opplevelsescruise på Lysefjorden, en økning på 10 prosent fra året før. Fjordturer med Rødne Fjord Cruise er blitt en spydspiss for reiselivsnæringen i Rogaland.

Ut med diesel og inn med elektrisitet?

I tråd med norske myndigheters intensjoner om fossilfri kollektivtrafikk innen 2025, medregnet ferger og hurtigbåter, har Rødne kartlagt hva det vil innebære å gå bort fra diesel og over til elektrisitet.

– Vi bygger stein på stein ved jevnlig å fornye vår flåte på en fremtidsrettet måte. Vi gjør grundige forarbeider ved å studere flere nye muligheter og tekniske løsninger. Optimaliserte og bærekraftige alternativer til dagens diesel er viktige elementer når vi planlegger våre investeringer, sier Rødnes daglige leder Lars A. Rødne.

Samtidig gjør han det klart at rederiet Rødne ikke alene kan makte en tilleggsinvestering på i overkant av 40 millioner kroner til elektrisk drift av den nye fjorddronningen. Han understreker at økonomiske tilskuddsordninger må på plass, hvis det nye skipet skal kunne bli helelektrisk.

– Skal våre ferger og hurtigbåter kunne seile utslippsfritt i fremtiden, må det legges til rette for det gjennom økonomisk støtte som kan forsvare de økte investeringene som kreves av oss, slår han fast. 

Positive havnemyndigheter i Stavanger

– I tillegg til elektrisk motordrift om bord i båtene må det utvikles infrastruktur ved kai for lading av batteriene. Vi trenger et godt samarbeid med havnemyndighetene om dette, og vi er glade for den positive
velviljen som Stavanger Havn viser, sier Lars Rødne.

Havnedirektør Merete Eik i Stavangerregionen Havn IKS synes det er svært spennende at Rødne-rederiet rigger seg til for videre vekst. Hun betegner det som en løfterik nyhet for den maritime næringen at Rødne
går foran og arbeider for en fossilfri fremtid på sjøen.

– Vi er veldig positive til denne utviklingen og vil jobbe for å utvikle den nødvendige infrastrukturen i vårt havneområde for el-lading ved kai, sier hun.

– Rødne ønsker å satse på bærekraftig og miljøbevisst gjestekomfort ved å bidra til en stadig grønnere fjordturisme, minimere støy og utslipp fra båtene og maksimalisere opplevelsen for passasjerene om bord.
Turister kommer til Norge for å oppleve fjordene våre hele året. De er i stigende grad miljøbevisste og er opptatt av å velge opplevelser med høy kvalitet. Det reflekteres i våre besøkstall, sier Lars A. Rødne.

Annonse