Gå til innhold
Konsernsjef Roger Granheim og økonomidirektør Grete Rekkebo Brovoll i Torghatten kan være fornøyd med første halvår. Foto: Pressefoto/nordnorsk Kommunikasjon
Konsernsjef Roger Granheim og økonomidirektør Grete Rekkebo Brovoll i Torghatten kan være fornøyd med første halvår. Foto: Pressefoto/nordnorsk Kommunikasjon

Transportkonsernet Torghatten leverer sitt beste halvår noensinne. Resultat før skatt er på 383 millioner mot 344 millioner i fjor. Økt aktivitet og oppstart av to store ferjesamband gjør at omsetninga har økt til 5,6 milliarder.

– God drift i alle virksomhetsområder er vår viktigste suksessfaktor, sier konsernsjef Roger Granheim i en pressemelding torsdag.

På ferjesiden økte virksomheten kraftig fra 1. januar 2019 med oppstart av to store nye anbudskontrakter.

- Vi er fornøyd med at selskapene i konsernet har klart å prestere et godt resultat fra driften i en periode med oppstart av mye ny virksomhet. Det har vært mange givende utfordringer knyttet til å starte opp i nye geografiske områder, med nye ansatte, samt det å ta i bruk nye ferjer med ny teknologi, skriver selskapet i halvårsrapporten.

I driftsresultatet for første halvår 2019 inngår engangseffekter knyttet til salg av driftsmidler på 19,7 millioner. Dette gjelder salg av en ferje, samt noen busser.

Tilsvarende engangseffekter i 2018 var ca. 5,5 millioner som gjaldt salg av en eiendom og noen busser.

- Vi har gjennom å vinne flere langsiktige anbud sikret oss stor aktivitet i mange år, noe som bidrar til at vi hele tiden kan utvikle virksomheten videre, heter det i rapporten.

Oppstart av nye kontrakter, samt økning av eksisterende produksjon, har medført at konsernet har tatt imot nesten 500 nye ansatte i 1. halvår 2019.