Gå til innhold
Annonse
Forsvarets nye helikopter NH 90 Foto: Marius Villanger -
 Forsvaret
Forsvarets nye helikopter NH 90 Foto: Marius Villanger - Forsvaret
Annonse

Beredskapen på havet er svekket, så lenge de nye helikoptrene til forsvaret ikke er på plass. Det mener interesse og arbeidsgiverorganisasjonen Fiskebåt. I et brev til Forsvarsdepartementet, ber de om at det legges frem en plan for avbøtende tiltak mens en venter på de nye helikoptrene.

Utskifting av helikoptrene skal koste til sammen 7,2 milliarder kroner og skulle være på plass for lengst. Tidligere var kystvaktskipene utrustet med Lynx-helikopter, men disse er nå tatt ut av tjeneste fordi de er for gamle.

I 2001 bestilte det norske forsvaret 14 helikopter av typen NH 90. Åtte til Kystvakten og seks til marinen sine fregatter. I 2009 landet det første i Norge, og er fremdeles under uttesting.

Beredskap

Dette fører til uro for fiskeflåten fordi beredskapen på havet er svekket, siden Kystvakta nå seiler uten helikopter, sier administrerende direktør Audun Maråk (bildet) til Skipsrevyen.

Administrerende direktør i Fiskebåt, Audun Maråk
Administrerende direktør i Fiskebåt, Audun Maråk

- Først og fremst er resultatet at vi får en redusert sikkerhet for alle de som jobber i den norske fiskeflåten. Der er en redusert beredskap som resultat av at man ikke har operative helikoptre om bord i Kystvaktfartøyene.

Kystvakten, med helikopter, har vært spydspissen for rask bistand når situasjonen tilsier det. Om noen blir skadet, eller ved havari og forlis.

- Vi må derfor finne tiltak som kan avbøte situasjonen, inntil de nye helikoptrene blir operative, sier Maråk.

Fiskebåt frykter at det vil gå lang tid før de nye helikoptrene er i drift.

- Det er nesten 10 år siden vi fikk det første helikopteret, og det er fremdeles ikke i bruk. Med andre ord risikerer vi at helikoptrene er utrangerte før de er kommet i bruk, avslutter Marå.

Kontrakt

Ifølge Aftenposten har Norge flere ganger vurdert å si opp kontrakten med den italienske leverandøren. Nå blir det gjennomført en omfattende testing for å se om helikoptrene tilfredsstiller kravene.

Forsvarssjef Haakon Brun-Hansen sier til avisen, at svarene fra testingen vil foreligge om kort tid, og at Forsvarsdepartementet da vil få rapporten.