Gå til innhold
Annonse
"Skandi Angra" av VARD 2 11 design ble levert fra Vard Niteroi til Norskan Offshore Ltda i mai i år.
Annonse

Det elendige offshoremarkedet førte til at DOF-konsernet i Austevoll kom noe svakere ut av annet kvartal 2015 enn tilsvarende periode året før. Men halvårsresultatet styrket seg.

Konsernets inntekter i annet kvartal ble 2.778 millioner kroner, mot 2.791. Det operasjonelle driftsresultatet før avskrivninger- og nedskrivninger (EBITDA) ble 838 mot 866 millioner kroner. EBITDA-resultatet inkludert salgsgevinster ble 976 millioner. Konsernets inntekter for første halvår ble 5.299 millioner mot 5.032 og EBITDA 1.968 mot 1.826 millioner.

Best ut i annet kvartal kom AHTS-segmentet med en EBITDA-margin på 72 prosent og EBIT-margin på 18 prosent. Gjennomsnittlig utnyttelsesgrad for konsernets flåte var i annet kvartal 91 prosent. Subsea-flåten oppnådde 90 prosent, AHTS-skipene 97 prosent og PSV-flåten 95 prosent. I annet kvartal hadde konsernet fire hel- og deleide skip i spotmarkedet i Nordsjøen.

Kontraktsdekningen eksklusiv opsjoner for flåten samlet, er 84 prosent i  2015. For 2016 synker den til 54 prosent.

DOF-konsernet har i annet kvartal solgt de tre siste skipene i en transaksjon mellom Norskan og Mare & Mantic. I alt er åtte skip solgt i første halvår. Det er fire PSV og en ATHS i Brasil, to subsea-fartøyer i Norge og en PSV i Norge. Konsernet har tatt levering av to nye skip hittil i år. Samlet sett har salg av skip i første halvår tilført likviditet tilsvarende 1.150 millioner kroner etter nedbetaling av gjeld på de solgte skipene.

Styret i datterselskapet DOF Subsea i Bergen har vedtatt utbyttebetaling til aksjonærene og DOF ASA vil motta 102 millioner kroner.

Pr. juni i år består DOF-konsernets flåte av 70 skip, hel- og deleide. Seks av enhetene utgjør nybygg med levering i perioden 2016-2017. Fordelt på segmenter har konsernet 20 AHTS, 20 PSV og 30 subsea.

Hoveddelen av flåten i DOF ASA er på langsiktige kontrakter. Pr. 30. juni 2015 utgjør verdien av kontraktene 64,4 milliarder kroner. Dette er inklusive opsjoner til en verdi av 33,8 milliarder.

Basert på en forverret markedsutvikling, og en reduksjon i meglerverdiene på deler av flåten, er det gjennomført en nedskrivningstest av konsernets skip. Dette har medført en nedskrivning på seks skip med til sammen 262 millioner kroner. Skipsmegleranslag pr. juni er fortsatt betydelig høyre enn bokført verdi av flåten totalt sett, og utgjør fem milliarder kroner i samlede merverdier.

Konsernets totalbalanse pr. 30. juni 2015 var 31.560 milliarder kroner, mot 31.642 på samme tidspunkt  året før.