Gå til innhold

Smarte skip og havplast populært blant studentene

For tiende år på rad får studenter bruke sommeren på faglig relevante prosjekter hos Kongsberg Gruppen. SmartShip prosjektet basert på utviklingen av  «Yara Birkeland» var et av de mest populære blant årets søkere. 

I alt 1300 studenter søkte på årets 123 sommerstillinger som fordeles mellom teknisk avdeling og de ulike prosjektene. 

- Vi har hatt en liten nedgang fra i fjor, men fjoråret var eksepsjonelt bra så vi er fortsatt ganske fornøyde med årets søknader. Vi tar inn litt flere sommerstudenter i år enn i fjor. Det skyldes nye spennende prosjekter, samt at vi for første gang også har sommerstudenter i konsernet. I fjor tok vi inn 113 sommerstudenter, i år har vi inne 123 stykker, utdyper kommunikasjonsrådgiver Helene Strøm Bergset til Skipsrevyen. 

Andelen kvinner øker

I fjor satte Kongsberg rekord med andelen kvinnelige studenter som kom gjennom nåløyet. Strøm Bergset kan bekrefte at den trenden utvikler seg positivt videre også i år, med en økning på 2 prosent er andelen kvinnelige sommerstudenter 43 prosent.

Les mer:

I alt er det syv ulike prosjekter studentene kan bryne seg på, og det er disse stillingene det er mest rift om. Drone-prosjektet LocalHawk har vært med siden oppstarten, dette samt vannjet-prosjektet Coastal Shark  og Smartship var de tre mest populære prosjektene, med om lag 450 søkere hver. 

Tre ulike sider ved autonomi

Innenfor de maritime disiplinene er det to prosjekter som er nye av året - Smartship som baserer seg på utviklingen av «Yara Birkeland»  og havplastprosjektet Marine Plastics. 

Studentprosjektleder for Smartship, Maria Arild Solstad forteller at tre grupper skal se på ulike aspekter ved autonome skip. Gruppen for autonom kontroll skal se på way point-tracking og collision avoidance og skal installere de nødvendige sensorene og systemene som trengs på modellen. De lager også et program som kan ta inn sensordata og utøve autonom styring av båten basert på det.

En annen gruppe skal bygge et kontrollsenter for å overvåke og assistere skipet. – De skal kunne gi båten et oppdrag, altså definere start og sluttpunkt for ruten båten skal ta, samt kunne gripe inn og ta kontrollen over modellen dersom det oppstår farer som autonomien ikke takler. 

På gruppen for simulator og skybaserte løsninger skal de lage en simulator, en slags digital tvilling av skipet som skal teste algoritmene laget av gruppen for autonom kontroll.  – På fagspråket kan dette også kalles «Hardware-in-the loop» (HIL)-testing.  Denne grupper har også ansvaret for å sette opp en skyløsning slik at kommunikasjonen mellom de forskjellige delsystemene fungerer.

Bare 1 prosent kommer til overflaten

Studentene på prosjektet Marine Plastics skal jobbe med å kartlegge status og teknologi for reduksjon av plast og mikroplast i havet. De skal også finne en eller flere måter for å samle opp plast i havene. 

Kongsberg opplyser at det i følge studentene på prosjektet kun er 1 prosent plast som er synlig på havets overflate, og 5 prosent som er synlig på strender og i sjøkanten. De resterende 94 prosentene ligger på havets bunn og påvirker det marine livet.

Les også: