Gå til innhold
Annonse
Målet med vårt prosjekt er å utvikle et spesialisert og høyst kompetent fartøy som kan styre fremtidige operasjoner i havbruksnæringen. Det fremholder denne trioen; fra venstre daglig leder Ole A. Holm (Marin Design AS), daglig leder Ragnar Sæternes (NYN IKS) og daglig leder Brynjar Karlsen (Nærøysund Aquaservice AS).
Foto: Tom Lysø
Målet med vårt prosjekt er å utvikle et spesialisert og høyst kompetent fartøy som kan styre fremtidige operasjoner i havbruksnæringen. Det fremholder denne trioen; fra venstre daglig leder Ole A. Holm (Marin Design AS), daglig leder Ragnar Sæternes (NYN IKS) og daglig leder Brynjar Karlsen (Nærøysund Aquaservice AS). Foto: Tom Lysø
Annonse

Et omfattende arbeid for å prosjektere et spesialisert kommandofartøy for havbruksnæringen, som sikrer planlegging, gjennomføring og dokumentasjon ved ulike krevende og komplekse operasjoner, er iverksatt i Ytre Namdal.

Dette er hovedmålsettingen for prosjektet som et bredt fagmiljø i Ytre Namdal nå er i gang med, i samarbeid med blant andre SINTEF Fiskeri og havbruk ved forsker Eirik Svendsen. Foretakene Nærøysund Aquaservice og Marin Design er med. Videre bidrar det interkommunale selskapet Nyskaping og utvikling Ytre Namdal (NYN).

– Fartøyet som utvikles og bygges skal ivareta et bredt spekter oppgaver. Vi snakker om en avansert båt med løsninger, utstyr, datakraft og teknologi som gjør det i stand til å fungere som kommandosentral og støttefartøy for et antall andre båter. Det er daglig leder Brynjar Karlsen i Nærøysund Aquaservice AS som sier dette.

Partene i prosjektet mener det er behov for et nytt, spesialisert fartøy i havbruksnæringen. Konkret skal det utvikles et nytt konsept, som per i dag forventes startet bygget høsten 2016. Ettersom verft i Ytre Namdal innehar kunnskap og leveringsdyktighet, utelukkes det ikke at byggingen kan skje lokalt.

Teamarbeid på tvers

– I praksis er Nærøysund Aquaservice den erfarne og krevende brukeren som spiller inn utfordringer. Mens vi, i all beskjedenhet, innehar kompetansen for utvikling og tilpasning av løsninger, sier daglig leder Ole A. Holm i Marin Design om det etablerte samarbeidet.

– Forskningsmiljøene skal bidra med spisskompetanse og framdrift, mens NYN blant annet vil sikre at de rette aktørene kommer i kontakt med hverandre. Det fremholder daglig leder Ragnar Sæternes i det interkommunale utviklingsselskapet.

Hvor stor den nye båten blir i fysisk framtoning er ikke avgjort. I utgangspunktet er det en forståelse rundt at den kan overstige 15 meter. Det ligger også til grunn at fartøyet blir meget avansert med høy kapasitet på de områdene det skal prestere.

– Det er allerede identifisert flere nye ønskede løsninger. I og med at dette på ingen måte vil være hyllevare, er det et klart potensiale knyttet til utvikling av nye produkt, sier Ole A. Holm.