Fra venstre: Anne Seth innovasjonsleder på institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk, Hans Petter Hildre, instituttleder havromsoperasjoner og byggteknikk, Inger Johanne Krohn innovasjonsleder på institutt for IKT og realfag, Håvard Vollset Lien Vice President Research and Innovation i Vard og Kjetil Clementsen Vice President HR and Organization i Vard.

NTNU og Vard med samarbeidsavtale

NTNU og Vard formaliserer samarbeidet gjennom en avtale som skal bidra til å styrke samarbeidet innen forskning, utdanning, innovasjon og formidling. Samarbeidet bunner i NTNUs ønske om å sikre næringsnær og relevant forskning og utdanning, og VARDs ønske om rekruttering og relevante utdannings- og forskningssamarbeid.

Avtalen er inngått mellom VARD og NTNU ved Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk og Institutt for IKT og realfag med bakgrunn i at partene ønsker et langsiktig samarbeid som er definert gjennom konkrete prosjekt og aktiviteter. 

– Vi skal samarbeide på områder som er relevante for begge parter. For VARD sin del er for eksempel teknologiutvikling, digitalisering og grønn omstilling av havromsoperasjoner av særlig interesse, sier Håvard Vollset Lien Vice president Research & Innovation i VARD. 

– Vi kan blant annet bidra med praktisk kompetanse inn i utdanningene på flere nivå, vi kan bidra med relevante problemstillinger for bachelor- og masteroppgaver, gjesteforelesninger, ekskursjoner og samarbeid i forsknings- og innovasjonsprosjekt for å nevne noe. 

Avtalen vil gjelde samarbeid på områder med felles interesse som teknologiutvikling, digitalisering og grønn omstilling av havromsoperasjoner, og vil omfatte utdanning og kompetanseutvikling, forsknings og innovasjonsprosjekt, tilgang til lokasjoner og samarbeid om seminar og møteplasser. 

– Hovedformålet med avtalen er å styrke det faglige samarbeidet inn mot utdanning, forskning, innovasjon og formidling. NTNU i Ålesund er kjent for å være tett på næringslivet og vi tilbyr relevante utdanningsprogram, forskningsprosjekt, innovasjons- og formidlingsaktiviteter, sier Hans Petter Hildre, instituttledere for institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk ved NTNU. 

Fruktbart samarbeid 

NTNU og VARD har lang tradisjon for samarbeid på forskjellige nivå. Et nyere eksempel er caseløsningskonkurransen Maritime Innovation Bootcamp som ble gjennomført for første gang høsten 2023. Under bootcampen fikk 30 studenter fra NTNU i Ålesund, Trondheim og Gjøvik presentert et case om havvindnæringen laget av VARD hvor de fikk fire dager på å skissere en løsning på utfordringene. Studentene fikk innspill fra GCE Blue Maritime, Equinor, Vard og Seaonics i prosessen. Bootcampen ga mange gode løsninger og en av studentene er allerede ansatt i VARD.